Japanese to Czech<br/> Dictionary of Insurance

Japanese to Czech
Dictionary of Insurance

 Japanese to Czech<br/> Dictionary of Insurance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

お返し [okaeshi]   platba
不動産 [fudousan]   nemovitost
人間 [ningen]   člověk ; jedinec ; osoba
仕事 [shigoto]   záležitost
会社 [kaishiya]   podnik ; firma
価値 [kachi]   hodnota ; cena
価値 [kachi]   cena ; hodnota
債務超過 [saimuchiyouka]   nesolventnost ; insolvence ; platební neschopnost
利益 [riyaku]   výtěžek ; profit ; zisk
利益 [riyaku]   výtěžek ; zisk
協定 [kiyoutei]   smlouva ; pakt
協定 [kiyoutei]   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
危険 [kiken]   nebezpečí ; riziko
危険 [kiken]   riziko
周波数 [shiyuuhasuu]   kmitočet ; frekvence
商会 [shiyoukai]   firma
大災害 [daisaigai]   katastrofa ; pohroma
契約 [keiyaku]   smlouva ; kontrakt
契約 [keiyaku]   smlouva
委員会 [iinkai]   komise ; výbor
年度 [nendo]   rok
年月日 [nengatupi]   datum
年金 [nenkin]   renta ; anuita ; důchod
成熟 [seijiyuku]   zralost
所有物 [shiyoyuubutsu]   majetek ; vlastnictví
投資家 [toushika]   investor
推測 [suisoku]   dohad ; odhad
支払い [shiharai]   úhrada
料金 [riyoukin]   poplatek
料金 [riyoukin]   poplatek
料金 [riyoukin]   poplatek
災難 [sainan]   katastrofa ; neštěstí ; tragédie ; pohroma
現金 [genkin]   hotové peníze
病院 [biyouin]   nemocnice ; ošetřovna
登場人物 [toujiyoujinbutsu]   postava ; osoba
給与 [kiyuuyo]   příjem
義務 [gimu]   povinnost ; závazek
義務 [gimu]   povinnost
義務 [gimu]   povinnost
脅威 [kiyoui]   hrozba
評価 [hiyouka]   hodnocení ; ocenění ; odhad
販路 [hanro]   trh
責任 [sekinin]   břímě
責任 [sekinin]   odpovědnost ; povinnost
貸借対照表 [taishiyakutaishiyouhiyou]   rozvaha
賭け [kake]   sázka
限度 [gendo]   limit ; hranice ; mez


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2019, Dicts.info. All rights reserved.