Japanese to Czech<br/> Dictionary of Management

Japanese to Czech
Dictionary of Management

 Japanese to Czech<br/> Dictionary of Management

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

きまり [kimari]   konvence ; pravidlo
テスト [tesuto]   test
テンプレート   vzor ; šablona ; předloha
ヒストグラム [hisutoguramu]   histogram
ブレインストーミング   brainstorming
不足 [fusoku]   nedostatek ; schodek
不足 [fusoku]   nedostatek
事件 [jiken]   případ
事務所 [jimushiyo]   úřad
二者択一 [nishiyatakuitsu]   alternativa
代償 [daishiyou]   kompenzace
代理店 [dairiten]   agentura
代表団 [daihiyoudan]   delegace
任務 [ninmu]   poslání
企業 [kigiyou]   obchod
会社 [kaishiya]   podnik ; firma
会話 [kaiwa]   konverzace
会議 [kaigi]   konference
体制 [taisei]   uspořádání ; organizace
供給者 [kiyoukiyuushiya]   dodavatel
価値 [kachi]   cena ; hodnota
価値 [kachi]   hodnota ; cena
信頼性 [shinraisei]   spolehlivost ; bezporuchovost
元素 [genso]   prvek ; element
元素 [genso]   prvek
分類 [bunrui]   kategorizace ; klasifikace ; třídění
利益 [riyaku]   výtěžek ; zisk
利益 [riyaku]   výtěžek ; profit ; zisk
力 [riyoku]   moc ; síla
勇敢 [yuukan]   statečnost ; udatnost ; odvaha
勉強 [benkiyou]   studie
動機 [douki]   motivace ; pohnutka
動機づけ   motivace
勘 [kan]   talent
協定 [kiyoutei]   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
協定 [kiyoutei]   dohoda
協定 [kiyoutei]   smlouva ; pakt
協定 [kiyoutei]   dohoda
原形 [genkei]   paradigma ; prototyp ; vzor
商会 [shiyoukai]   firma
商店 [shiyouten]   obchod
商業 [shiyougiyou]   obchod
商標 [shiyouhiyou]   druh ; značka ; model ; typ
型 [kata]   model
型 [kata]   druh ; typ
型 [kata]   vzor
基準 [kijiyun]   kritérium ; standard ; měřítko ; norma ; míra
堕落 [daraku]   korupce ; podplácení
報酬 [houshiyuu]   odměna ; plat ; mzda
場所 [bashiyo]   místo ; funkce
場所 [bashiyo]   pozice
外聞 [gaibun]   reputace
天分 [tenbun]   nadání ; talent
契約 [keiyaku]   smlouva
契約 [keiyaku]   smlouva ; kontrakt
定位 [teii]   orientace
実験 [jituken]   experiment ; pokus
容量 [youriyou]   kapacita ; objem ; obsah
尊敬 [sonkei]   vážnost ; respekt ; úcta
市販 [shihan]   marketing
席 [seki]   pozice
年月日 [nengatupi]   datum
幻想 [gensou]   vize
店 [ten]   obchod ; krám
循環 [jiyunkan]   cyklus
応答能 [outounou]   kompetence
忠誠 [chiyuusei]   loajalita ; věrnost
性格 [seikaku]   charakter
情報 [jiyouhou]   informace
所有者 [shiyoyuushiya]   vlastník ; držitel ; majitel
所有者 [shiyoyuushiya]   majitel ; vlastník
手順 [tejiyun]   procedura ; pochod ; postup ; proces
払底 [fututei]   nedostatek ; nouze
批評 [hihiyou]   kritika
承認する   zmocnit ; autorizovat ; oprávnit
抑制 [yokusei]   kontrola
投資 [toushi]   investice ; investování
指導 [shidou]   management ; řízení ; vedení
接続 [setsuzoku]   spojení ; vazba
推測 [suisoku]   dohad ; odhad
描写 [biyoushiya]   popis
整合性 [seigousei]   neporušenost ; integrita ; celistvost ; jednota
文化 [bunka]   kultura
方法 [houhou]   metoda
方法論 [houhouron]   metodologie
株 [kabu]   akcie
案内 [annai]   informace
検査 [kensa]   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
標本 [hiyouhon]   ukázka ; vzorek
模範 [mohan]   vzor
模範 [mohan]   model
権限 [kengen]   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
機能 [kinou]   funkce
欠乏 [ketsubou]   nedostatek
欠点 [ketuten]   defekt ; chyba ; nedostatek ; závada ; kaz
気候 [kikou]   podnebí ; klima
気質 [kishitsu]   temperament ; charakter ; povaha
減価償却 [genkashiyoukiyaku]   odpis
状態 [jiyoutai]   situace ; stav
状態 [jiyoutai]   stav
理想 [risou]   ideál ; vzor
理論 [riron]   teorie
生産性 [seisansei]   produktivita
発明 [hatsumei]   inovace ; novinka ; vynález
監督 [kantoku]   kontrola ; dohled ; dozor
監視 [kanshi]   dozor ; dohled
目的 [mokuteki]   funkce ; účel
秩序 [chitsujiyo]   organizace ; uspořádání
種類 [shiyurui]   druh ; typ
空き時間 [akijikan]   použitelnost ; přístupnost ; dostupnost ; obratnost
競争相手 [kiyousouaite]   konkurence
競争者 [kiyousoushiya]   rival ; soupeř ; protivník ; konkurent ; sok
組立 [kumitate]   struktura
組織 [soshiki]   organizace
経営 [keiei]   management
能力 [nouriyoku]   schopnost
能力 [nouriyoku]   schopnost
能力 [nouriyoku]   způsobilost ; schopnost
能力 [nouriyoku]   schopnost
自然界 [shizenkai]   povaha
行列   matice ; matrice
表 [omote]   seznam
裁判 [saiban]   proces
見方 [mikata]   varianta
見本 [mihon]   ukázka ; vzor
規則 [kisoku]   pravidlo
訴訟 [soshiyou]   kauza ; proces
訴訟 [soshiyou]   spor ; proces
評価 [hiyouka]   hodnocení ; ocenění ; odhad
試験 [shiken]   zkouška
調整 [chiyousei]   regulující ; regulace
貿易 [boueki]   obchod
資料 [shiriyou]   informace ; data
質 [tachi]   kvalita
質問 [shitsumon]   otázka ; dotaz
贈収賄 [zoushiyuuwai]   podplácení ; uplácení ; korupce
赤字 [akaji]   nedostatek ; deficit ; manko
過程 [katei]   proces
適性 [tekisei]   schopnost
限度 [gendo]   limit ; hranice ; mez
階層 [kaisou]   hierarchie
面接 [mensetsu]   rozhovor ; interview
風格 [fuukaku]   osobnost ; charakter


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.