Russian to Czech<br/> Dictionary of Law

Russian to Czech
Dictionary of Law

 Russian to Czech<br/> Dictionary of Law

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

автономия   územní samospráva ; autonomie
авторское право   autorské právo ; copyright
администратор   opatrovník ; správce
алиби   alibi
алименты   výživné ; alimenty
арбитр   soudce
арбитр   rozhodčí ; soudce
аргумент   argument
аренда   pronájem
арендатор   nájemník ; nájemce ; pachtýř
банкрот   bankrotář ; úpadce
банкротство   bankrot ; úpadek ; krach
бродяжничество   tuláctví
вандализм   chuligánství ; vandalismus
вердикт   rozsudek
вето   veto
взнос   úhrada
взносы   poplatek
взяточничество   podplácení ; uplácení ; korupce
вина   vina
вина   vina
вина   vina
виновный   vinný ; vinen
вклад   zásobování ; dodávání
владелец   majitel ; vlastník
владение   držení ; vlastnictví
владение   vlastnictví
вмешательство   vměšování
возмещение ущерба   náhrada škody ; odškodnění
воля   vůle
вредительство   sabotáž
выдача преступника   vydání
вызвать на состязание   vyzvat
вызов   předvolání ; obsílka
вызов   vyzvání ; výzva
гарантия   záruka
гонорар   poplatek
гражданский   civilní
давать взаймы   půjčit ; zapůjčit
действительность   platnost
дело   čin ; skutek
доверенность   plná moc
договор   smlouva ; pakt
доказательство   důkaz
доказательство   důkaz
доказать   dokazovat ; prokázat ; dokázat
документ   dokument ; listina ; doklad
долг   dluh
допрашивать   vyslýchat ; vyšetřovat
единочный   individuální
жертва   oběť
завещание   poslední vůle ; závěť
завещать   odkázat
заговор   konspirace ; spiknutí
заключение   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
заключение специалиста   posudek
закон   princip
закон   zákon
закон постоянства состава   zákon stálých poměrů slučovacích
законный   legální ; zákonný
законодательная деятельность   legislativa ; zákonodárství
залог   kauce
запрещать   zakázat ; zakazovat
защита   ochrana
защитник   ochránce ; obránce ; strážce
заявление об отказе   zřeknutí se ; odmítnutí ; odvolání
знаток   znalec
извещение   obsílka
измена   zrada
изнасилование   znásilnění
иммунная система   imunitní systém
имущество   majetek ; statek
имущество   majetek ; vlastnictví
инвестиция   investice
ипотека   hypotéka
иск   žaloba
исповедь   zpověď
исправление   náprava
исправлять   napravit
испытательный срок   podmíněné propuštění na svobodu ; podmíněný trest ; zkušební lhůta
кворум   kvorum
клан   příbuzní ; klan ; rod
клевета   pomluva
клевета   pomluva ; nactiutrhání
клевета   pomluva
клеветать   pomlouvat ; hanobit ; pomluvit
клиент   klient
клятва   přísaha
комната   komora
контрабанда   pašeráctví ; pašování
контракт   smlouva ; kontrakt
копия   kopie ; opis
копия   opis
коррупция   korupce ; podplácení
кража   krádež
кража со взломом   vloupání
лжесвидетельство   křivá přísaha
ложь   nepravda ; lež
мародёрство   rabování
мошенничество   podvod
мошенничество   podvod
название   název
наказание   trest ; penále
наказание   sankce ; pokuta
наказание   trest
наказывать   pokutovat ; penalizovat ; potrestat
нарушить   porušit
наследник   dědic
наследство   dědictví
наследство   dědictví
наступление   útok ; ofenzíva
незаконность   nespravedlnost
незаконный   ilegální
незаконный   nedovolený
некомпетентный   nekompetentní
неотчуждаемый   nezcizitelný
непослушание   neposlušnost
неправильный   nesprávný ; chybný
непредумышленное убийство   zabití
несправедливый   nespravedlivý ; nečestný
несправедливый   nespravedlivý
обвинение   obžaloba ; obvinění
обвиняемый   obžalovaný
обмануть   podvádět ; podvést ; oklamat ; ošidit
обращение   odvolání
ограбление   loupež
ограничение   restrikce ; omezení
оправдание   omluva
осмотр   zkoumání ; zkouška
осуждение   odsouzení
отказ   odmítnutí
отказ   zřeknutí se
отмена   derogace ; zrušení ; odvolání
отменять   zrušit
оценка   cena
очевидец   svědek
очевидность   důkaz
патент   patent
плата   platba
подделка   imitace ; napodobenina ; padělek
поджог   žhářství
подлог   padělání
подшитые бумаги   kartotéka
покупатель   zákazník ; klient ; odběratel
полиция   policie
получение   rozhodnutí ; rozsudek
помехи   rušení
поправка   pozměňovací návrh
последствие   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
постановление   rozsudek
похищение человека   únos
правдивость   pravdivost
править   vládnout
практика   praxe
предательство   zrada
предписание   nařízení ; výnos
предположение   presumpce
предприятие   podnik ; firma
представитель   agent
презрение   opovržení
преступление   trestný čin ; zločin ; trestná činnost
преступление   zločin
преступник   zločinec
преступный   kriminální ; trestný ; zločinný
принцип относительности   obecný princip relativity
Принцип Паули   Pauliho vylučovací princip
присяжные   porota
пробоина   trhlina
проверка   potvrzení ; validace
прозвище   přezdívka
прокурор   prokurátor
проституция   prostituce
проступок   trestný čin ; přestupek ; přečin
противоречащий конституции   protiústavní ; neústavní
профессионал   profesionál ; odborník
прошение   petice
развод   rozvod
референдум   referendum
родня   příbuzenstvo
ростовщичество   lichvářství ; lichva
саботировать   sabotovat
самозванец   falšovatel ; padělatel ; podvodník
сбор   odvod ; daň ; poplatek
свидетельские показания   svědectví
свобода   svoboda
свобода   volnost ; svoboda
связь   partnerství
сдавать внаем   pronajmout
семейство   čeleď
скамейка   lavička ; lavice
скандал   pomluvy
скромный   soukromý
служебный   oficiální
случай   případ
согласие   svolení ; souhlas
соглашение   dohoda
соглашение   smlouva
соглашение   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
сомнение   pochybnost
сомнение   pochybnost ; nejistota ; pochyba
сообщник   spolupachatel ; spoluviník ; komplic
специалист   expert
способность   vlastnost
способность   vlastnost
справедливость   spravedlnost
справедливость   spravedlnost
ссуда   půjčka ; úvěr
стоимость   cena
суд   soud
судебное разбирательство   proces
судебный процесс   kauza ; proces
судебный процесс   spor ; proces
судья   soudce
суждение   rozsudek ; soud
такса   poplatek
транспортировать   dopravit ; přenést ; přemístit ; transferovat
требование   požadavek ; nárok
тюрьма   vězení
убийство   vražda ; zabití
убийца   vrah
убийца   vrah
уголовное преступление   těžký zločin
умышленное убийство   vražda
условие   výhrada
устав   ustanovení
усыновление   adoptování ; adopce
факт   fakt
федеральный   federální
филибастер   filibustering
функционер   funkcionář
характерная черта   vlastnost ; atribut
цена   cena
ценность   hodnota ; cena
ценность   cena ; hodnota
шантаж   vydírání
штраф   pokuta
этика   etika
юрисдикция   jurisdikce
юриспруденция   jurisprudence ; právnictví ; právní věda
язык   jazyk ; řeč
язык   mluva ; řeč


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.