Russian to Czech<br/> Dictionary of Marketing

Russian to Czech
Dictionary of Marketing

 Russian to Czech<br/> Dictionary of Marketing

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

автор   autor
авторское право   autorské právo ; copyright
адрес   adresa
альтернативные издержки   náklady obětované příležitosti
анализ   analýza ; rozbor
анкета   dotazník
ассортимент   sortiment
база данных   databáze
безопасность   bezpečí ; bezpečnost
биржа   burza
благо   dobro ; dobrota
богатство   bohatství
будущее   budoucnost
бюджет   rozpočet
важность   význam ; důležitost
верность   věrnost
верность   loajalita ; věrnost
взносы   poplatek
влиять   ovlivňovat ; ovlivnit
возможность   příležitost ; šance
гарантия   záruka
гарантия   záruka ; ručení
гетерогенность   různorodost
гибкость   ohebnost ; pružnost
гибкость   ohebnost ; pružnost
гибкость   pružnost ; ohebnost
гипотеза   předpoklad ; hypotéza
глобализация   globalizace
гонорар   poplatek
действительность   platnost
демография   demografie
демпинг   dumping
депрессия   deprese
депрессия   krize
диапазон   dosah ; rámec
догадка   spekulace
достигать   dosahovat ; dosáhnout ; docílit
достичь   dosahovat ; dosáhnout
достоверность   spolehlivost ; bezporuchovost
досягаемость   dosah
жилище   domov ; bydliště
заверять   zabezpečit ; zajistit ; zaručit
заключение   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
замена   nahrazení ; substituce ; nahrazování ; záměna
заявление   prohlášení ; rozhodnutí ; vyhlášení ; deklarace ; rezoluce
знание   vědomosti ; znalosti
значение   význam
значение   smysl ; význam
значение   význam
изменчивость   proměnlivost
измерение   měření
изображение   obraz ; obrázek
изучение   učení ; osvojování vědomostí
имидж   obraz
инвестировать   investovat
интеграция   integrace
интерес   zájem
интернет   Internet ; internet
интрасеть   intranet
исследование   výzkum ; zkoumání ; bádání
источник   pramen ; zdroj ; původ
качество   kvalita
классификация   kategorizace ; klasifikace ; třídění
класть   pokládat ; umístit ; položit
клиент   klient
клуб   společnost ; sdružení ; spolek ; klub ; cech
количество   množství
количество   množství
коллекция   sbírka ; kolekce
комбинация   kombinace
конкуренция   konkurence
контроль   kontrola ; dohled ; dozor
копировать   kopírovat ; zkopírovat
копия   kopie ; opis
копия   opis
корпорация   korporace
культура   kultura
логистика   logistika
марка   značka
марка   druh ; značka ; model ; typ
маркетинг   marketing
место   místo ; funkce
место   pozice
место   místo
мнение   stanovisko ; názor
монополия   monopol
мысль   myšlenka ; idea ; představa ; nápad
наведение   kormidlování ; řízení
наличие   použitelnost ; přístupnost ; dostupnost ; obratnost
намерение   funkce ; účel
население   obyvatelstvo ; populace
нрав   temperament ; charakter ; povaha
обмен   směna ; výměna
образец   ukázka ; vzor
общение   komunikace
общество   společnost
общество   společnost
объект   záměr ; účel ; cíl
обычай   zvyklost ; obyčej
оклад   výdělek ; příjem
окружение   prostředí
олигополия   oligopol
опознание   identifikace
опознать   identifikovat
оптовая торговля   velkoobchod
опытный   zkušený ; obratný ; zručný ; zběhlý
организация   organizace
организация   uspořádání ; organizace
ориентировка   orientace
осведомитель   informátor
отклик   odezva
оценивать   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
оценить   ohodnotit ; ocenit
оценка   hodnocení ; ocenění ; odhad
оценка   hodnocení
оценка   cena
ощущение   vnímání ; vjem
перевозка   doprava ; přeprava ; přemístění
перевозка   doprava ; přeprava
переговоры   vyjednávání ; jednání
передавать   předat
переменная величина   proměnná
планирование   plánování
поблиять   postihnout ; ovlivňovat ; zasáhnout ; ovlivnit
повод   motivace ; pohnutka
поддержка   podpora ; opora
подражать   napodobit ; napodobovat ; imitovat
позиция   pozice
покупатель   zákazník ; kupující
покупатель   zákazník ; klient ; odběratel
покупка   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování
покупка   pořízení ; nákup ; koupě
полезный   prospěšný
получатель   příjemce ; adresát
получение   rozhodnutí ; rozsudek
польза   užitek ; prospěch
помощь   pomoc ; asistence ; výpomoc ; podpora
понятливость   vnímavost
порядок   organizace ; uspořádání
посредник   velkoobchodník
постановление   rozsudek
потребитель   spotřebitel ; konzument
потребление   spotřeba
потребление   spotřeba
правовая имплементация   implementace ; realizace ; uskutečnění
преданность   závazek ; věrnost
предлагаемая цена   nabídka ; oferta
предложение   nabídka
предложение   návrh
предмет потребления   zboží
предприятие   podnik ; firma
предсказание   předpověď ; předpovídání ; věštění
привычка   zvyk
привычка   zvyk
призвание   mise
природа   povaha
пробовать   vyzkoušet ; ochutnat ; vzít vzorek
проверка   kontrola
прогноз   předpověď
прогноз   předpověď ; prognóza
продвижение   povýšení
продукт   produkt
проектирование   plánování
производительность   produktivita
пропаганда   propagace ; reklama ; inzerát
процветание   prosperita ; blahobyt
процесс   proces
процесс   procedura ; pochod ; postup ; proces
психология   psychologie
работать прислугой   sloužit
развитие   vývoj ; rozvoj ; zdokonalování
разделение   segmentace ; rozdělení
различие   diferenciace ; rozlišování ; rozlišení
расположение   umístění ; místo
распределение   alokace ; rozdělení
распределение   distribuce
распределение   distribuce
распределитель   distributor
расстановка   uspořádání ; rozmístění
реклама   reklama
розничный торговец   maloobchodník
руководство   management ; řízení ; vedení
рынок   tržiště
рынок   trh
сайт   internetová stránka ; webpage
сбор   odvod ; daň ; poplatek
сведениe   informace
сведениe   informace
сведениe   informace ; data
связи с общественностью   styk s veřejností
система   systém ; soustava
сложность   komplexnost ; složitost
случай   případ
смесь   smíšenina ; směs
смета   odhadnutí ; ocenění
содержание   grant ; příděl ; kapesné
соотношение   relace ; vztah
соперник   rival ; soupeř ; protivník ; konkurent ; sok
соревнование   soupeření
соревнование   soutěž
социальный класс   sociální třída
сочетание   kombinování ; mísení ; kombinace
спад   recese
спонсорство   sponzorství
спрос   poptávka
среда   prostředí
среда   okolí ; prostředí ; životní prostředí
стоимость   hodnota ; cennost
стоимость   cena
стратегия   strategie ; schéma
субсидия   podpora
судебное разбирательство   proces
судебный процесс   spor ; proces
судебный процесс   kauza ; proces
такса   poplatek
телемаркетинг   telemarketing
тенденция   tendence ; trend
термин   termín ; pojem
технология   technologie
технология   technologie
товары   zboží
удовлетворенность   spokojenost
указ   nařízení ; dekret ; výnos
упаковка   obal
управление   management
упругость   pružnost
услуга   obsluha ; služba ; servis
утверждение   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
утилитаризм   prospěchářství ; utilitarismus
участие   podílení se ; účast
характер   osobnost ; charakter
цель   cíl
цена   cena
ценность   cena ; hodnota
ценность   hodnota ; cena
цикл   cyklus
частота   kmitočet ; frekvence
частота   četnost
честный   poctivý ; čestný
шефство   mecenášství ; podpora ; opora
эволюция   evoluce ; vývoj
экономические циклы   hospodářský cyklus
эксперимент   experiment ; pokus
экспорт   vývoz ; export
эластичность   pružnost ; elasticita


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.