Spanish to Czech<br/> Dictionary of Astronomy

Spanish to Czech
Dictionary of Astronomy

Spanish to Czech<br/> Dictionary of Astronomy

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
aberración   odchylka ; úchylka ; deviace
aceleración   urychlení ; akcelerace ; zrychlení
acimut   azimut
agujero de gusano   červí díra
agujero negro   černá díra
aire   atmosféra
albedo   schopnost odrážet záření
alcance   dosah ; rámec
amanecer   východ slunce
amanecer   úsvit ; svítání
ambiente   atmosféra
ampliación   zvětšení
análisis espectral   spektroskopie ; spektrometrie
análogo   paralela ; obdoba
año   rok
año bisiesto   přestupný rok
anochecer   setmění ; soumrak
anomalía   odchylka ; anomálie
antimateria   antihmota
aparición   zjevení
ascensión recta   rektascenze
aspecto   aspekt
asteroide   asteroid
astrobiología   astrobiologie
astrofísica   astrofyzika
astrolabio   astroláb
astrometría   astrometrie
astronomía   astronomie
astronómico   astronomický
astrónomo   astronom
atmósfera   ovzduší
atmosférico   atmosférický
aureola   svatozář
aurora polar   polární záře
aviónica   avionika

C
calor   žár ; horko ; vysoká teplota
capa de ozono   ozonosféra
carbono   uhlík
carburante   pohonná látka
celeste   nebeský ; božský
cenit   zenit
choque   kolize ; srážka
cielo   obloha
cielo   nebe ; obloha ; nebesa
científico   vědec
científico   vědecký
cinturón de asteroides   hlavní pás
clima   podnebí ; klima
Clyde Tombaugh   Clyde Tombaugh
cohete   raketa
coma   kóma ; koma
combustible fósil   fosilní palivo
cometa   kometa
conjunción   spojka
constante   konstanta
constelación   souhvězdí
coordenada   souřadnice
corona   koróna ; korona
corriente en chorro   tryskové proudění
corrimiento al rojo   rudý posuv
cósmico   kosmický ; vesmírný
cosmología   kosmologie
cosmología   kosmologie ; kosmogonie
cosmonauta   astronaut ; kosmonaut
cráter   kráter
creación   vesmír ; kosmos
cromosfera   chromosféra
cuásar   kvasar
curva   křivka
curvatura   zakřivení ; ohyb

D
declinación   deklinace
declinación magnética   magnetická deklinace
densidad   hustota
descubrimiento   objev ; objevení
deuterio   těžký vodík ; deuterium
día   den
distancia   vzdálenost
distante   vrchol
distante   vzdálený
distorsión   zkreslení

E
eclipse   zatmění
eclipse lunar   zatmění měsíce
eclipse solar   zatmění slunce
eclíptica   ekliptika
ecuador   rovník
ecuador celeste   nebeský rovník
efecto invernadero   skleníkový efekt
eje   osa ; osa otáčení
elipse   elipsa ; ovál
embarcar   dopravovat
enana blanca   bílý trpaslík
enana roja   červený trpaslík
energía solar   sluneční energie
entrada   vstup
equinoccio   rovnodennost
esfera   koule
esférico   kulovitý ; sférický
esferoide   sféroid
espacio   vesmír
espacio   vesmír
espectro   spektrum
estallar   explodovat ; vybuchnout
estallido   erupce ; výbuch
estratosfera   stratosféra
estrella   hvězda
estrella binaria   dvojhvězda
estrella de neutrones   neutronová hvězda
Estrella polar   polárka ; severka
exosfera   exosféra
exploración   průzkum
explosión   výbuch
explosión   exploze ; výbuch ; detonace

F
faja   zóna
fenómeno   jev ; úkaz ; fenomén
fotosfera   fotosféra
frío   chlad ; zima
frío   studený
fuego de san telmo   eliášův oheň
fuerza centrífuga   odstředivá síla

G
galaxia   galaxie
galaxia espiral   spirální galaxie
gaseoso   plynný
Géminis   Blíženci
Gigante gaseoso   Plynný obr
glaciación   doba ledová
globo   Země
grado   míra
gravedad   gravitace ; přitažlivost

H
h   hodina
halo   halo
haz   paprsek
heliosfera   heliosféra
hemisferio   polokoule
hidrógeno   vodík ; H
hipótesis   předpoklad ; hypotéza
horizonte   horizont ; obzor
huso horario   časové pásmo

I
inclinación   náklonnost ; inklinace
invierno   zima
ionosfera   ionosféra
isotropía   izotropie

J
Júpiter   Jupiter

L
lanzadera   člunek
latitud   zeměpisná šířka
libración   librace
ligereza   lehkost
lluvia de meteoros   meteorický roj
longitud de onda   vlnová délka
luminosidad   svítivost
luna   měsíc
luna llena   úplněk
luna nueva   nov

M
magnetosfera   magnetosféra
magnitud   velikost
magnitud absoluta   absolutní hvězdná velikost
mancha solar   sluneční skvrna
mapa   mapa
marea   odliv ; příliv ; slapy ; příliv a odliv
Marte   Mars
masa   hmota ; masa
masa   množství
materia oscura   temná hmota
mecánica celeste   nebeská mechanika
medio interestelar   mezihvězdné prostředí
Mercurio   Merkur
meridiano   poledník ; zeměpisná délka
meridiano de greenwich   základní poledník
meridional   jižní
mes   měsíc
mesosfera   mezosféra
metano   metan
meteorito   meteorit
meteorito   meteor
meteoroide   meteoroid
minuto   minuta
motor cohete   raketový motor

N
nadir   nadir
nave   kosmická loď
navegación   pilotování ; řízení ; navigace
nebulosa   mlhovina
Nebulosa del Cangrejo   Krabí mlhovina
nebulosa planetaria   planetární mlhovina
Neptuno   Neptun
nova   nova
Nube de Oort   Oortův oblak
nutación   nutace

O
océano   oceán
oposición   opozice ; odpor
órbita   oběžná dráha
orden de magnitud   řádová velikost
otoño   podzim
ozono   ozón ; ozon

P
paralaje   parallax
paralelo   rovnoběžka
pársec   parsek
partida   odchod ; odjezd ; odlet
penumbra   polostín
peso   váha
peso   váha
planeta   planeta
planeta terrestre   terestrická planeta
planetario   planetárium
plasma   plazma
Plutón   Pluto
polo   pól ; točna
primavera   jaro
Programa Apolo   Program Apollo
propulsión   pohon
protón   proton
puesta de sol   západ slunce
púlsar   pulzar ; pulsar
puñado   svazek ; shluk

R
radiación   radiace ; vyzařování ; záření
radiación cósmica   kosmické záření
radio   poloměr ; rádius
radioastronomía   radioastronomie
radioterapia   ozařování ; radioterapie
rectangular   čtvercový
remoto   odlehlý ; vzdálený
Robert Woodrow Wilson   Robert Woodrow Wilson
rotación   otáčení ; otočení ; rotace

S
s   vteřina ; sekunda
satélite   satelit ; družice
Saturno   Saturn
semana   týden
sextante   sextant
sistema solar   sluneční soustava
Skylab   Skylab
sol   slunce
sol   sluneční světlo
solar   sluneční ; solární
solsticio   slunovrat
sonda   sonda
sonda espacial   kosmická sonda
supergigante   veleobr
supernova   supernova

T
Tauro   Býk
telescopio   teleskop
telescopio refractor   refraktor
temperatura   teplota
temporada   roční období ; sezóna ; sezona
teodolito   teodolit
teoría del big bang   velký třesk
termosfera   termosféra
terrestre   pozemský
tiempo   čas
tiempo   počasí
tiempo sidéreo   hvězdný čas
transbordador espacial   space shuttle
trayectoria   trajektorie
tripulación   posádka ; mužstvo
trópico   obratník
troposfera   troposféra

U
Urano   Uran

V
Valentina Tereshkova   Valentina Těreškovová
variable   proměnná
vehículo   vozidlo
velocidad   rychlost
velocidad de la luz   rychlost světla
Venus   Venuše
verano   léto
viaje   jízda ; cesta
viento solar   sluneční vítr
Virgo   Panna
visor   hledáček
volcán   sopka
vuelo   létání ; let
vuelo espacial   kosmický let

W
Wilhelm Reich   Wilhelm Reich
William Herschel   William Herschel

Y
Yuri Gagarin   Jurij Gagarin

Z
zodíaco   zvěrokruh ; zvířetník
zona   zóna


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.