Spanish to Czech<br/> Dictionary of Construction

Spanish to Czech
Dictionary of Construction

 Spanish to Czech<br/> Dictionary of Construction

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abertura   otvor
abertura   otvor
acera   chodník
acero   ocel
acuerdo   smlouva ; pakt
acuerdo   smlouva
acuerdo   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
adhesivo   lepidlo
adoquín   dlaždice
agujero   díra ; otvor
aislamiento   izolace
albañil   zedník
alcantarillado   kanalizace ; stoka ; kanál
alcázar   pevnost
alfombra   koberec
alojamiento   byt ; ubytování
andamiaje   lešení
aparato   zařízení ; přístroj
apartamento   byt
araña   lustr
arcada   podloubí
arcada   sloupořadí ; podloubí ; kolonáda ; arkáda
arco   oblouk
arquitectura   architektura
arquitectura   architektura
arroyo   okap
ascensor   elevátor ; výtah
ático   mansarda ; podkroví ; půda

B
baño   koupelna
baño   nátěr
baño   záchod ; WC ; toaleta
baranda   balustráda ; zábradlí
barniz   lak
barra   zábradlí
barrera   překážka ; bariéra
boceto   plán ; návrh ; projekt ; nárys ; náčrt
bolsa   pytel ; vak
bomba   čerpadlo ; pumpa
bóveda   oblouk
bóveda   klenba
burbuja   bublinka ; bublina

C
cable   kabel
caducidad   termín ; lhůta
caída   sklon ; spád ; svah
cal   vápno
cáliz   kalich ; pohár ; číše
camión   nákladní auto
canal   potrubí
cantero   kameník ; zedník
cantero   kameník
casa   dům
casa   bydliště ; příbytek ; obydlí
cemento   cement
centro   podstata ; esence ; základ ; jádro
cerca   ohrada ; plot ; ohrazení ; oplocení
cerrojo   zástrčka ; závora
chimenea   komín
chimenea   komín
chimenea   komín
chimenea   krb
chispa   elektrikář
claraboya   vikýř
cola   klíh ; lep ; lepidlo
colador   řešeto ; síto
color   zabarvení ; barva
color   barva
columna   sloupek
columna   sloup
columna   pilíř ; sloup
columna   sloup ; sloupec ; sloupek
compresor   kompresor
concentración   koncentrace
conducción   vodivost
conductancia   vodivost
conductor   vodič
construcción   konstrukce ; stavba ; struktura
contenedor   kontejner ; přepravka
contrafuerte   podpěra
contrato   smlouva ; kontrakt
contraventana   okenice
crédito   kredit ; úvěr
cubo   kbelík
curva   oblouk

D
delantera   předek ; přední strana
demolición   demolice
densidad   hustota
densidad   hustota
descenso   klesání ; spád ; sklon
destrucción   demolice ; destrukce
disposición   uspořádání ; rozmístění
drenaje   odvodňování ; odvodnění
ducha   sprcha

E
edificio   stavba ; budova ; dům
enchufe   zásuvka
engrudo   lepidlo
entrada   hala ; vestibul ; předsíň ; foyer
escalera   schodiště ; schody
escalera   žebřík ; štafle
esmaltado   glazura ; email ; smalt
espiga   hmoždinka
estática   statika
estera   rohožka
estribo   třmen
estuco   štuk
excavadora   rypadlo ; rýpadlo ; bagr
explosión   výbuch

F
fábrica de ladrillos   cihelna
fachada   průčelí ; fasáda
finca   pozemek
fragmento   výňatek ; výpisek ; extrakt
fundamento   základ
fungicida   fungicid

G
galería   veranda
gárgola   chrlič
gozne   závěs ; pant
grieta   trhlina
grieta   prasklina ; štěrbina ; trhlina ; puklina
grúa   jeřáb

H
hendedura   trhlina
hipoteca   hypotéka
hoja   list
hormigón   beton
humedad   vlhkost
humedad   vlhkost
humedad   vlhkost ; vláha

I
iluminación   osvětlení
iluminación   osvětlení ; iluminace
iluminación   osvětlení
inclinación   náchylnost ; sklon
inclinación   odklon ; odchýlení ; vychýlení
incombustible   nehořlavý
incombustible   nehořlavý ; ohnivzdorný ; žáruvzdorný
instalación   instalování ; instalace
instrumento   nástroj ; instrument ; přístroj
instrumento   nástroj ; náčiní ; nářadí
instrumento   nástroj
interior   interiér ; vnitřek
interruptor   vypínač ; přepínač
inversión   investice
inversión   investice ; investování

J
junta   spára ; spoj
junta   těsnění

L
laca   lak
ladrillo   cihla
linóleo   linoleum
linterna   svítilna ; lucerna
listón   lať
llave   uzavírací kohout ; ventil
losa   deska
lumbre   světlík

M
madera   dřevo
madera   dřevo ; řezivo ; dříví
madera contrachapada   překližka
manguera   hadice
mantenimiento   udržování ; údržba
máquina excavadora   buldozer
marquesina   markýza
masilla   tmel ; kyt
materia   materiál ; hmota
matiz   odstín ; barva
mesa   stůl ; stolek
mezcla   směs
mezcla   všehochuť ; chaos ; směs
mezcla   smíšenina ; směs
mezcla   směs
moho   plíseň
moho   plíseň
molde   forma
mortero   malta
mosaico   mozaika
mozo de equipajes   nosič

N
nivel   vodováha

O
oficina   kancelář
ortoedro   kvádr

P
paleta   zednická lžíce
palo   kůl
parrilla   rošt
paseo   chodník
pavimento   dlažba
pedazo   hrouda
pedestal   podstavec ; sokl
pendiente   sklon ; spád
pendiente   sklon ; spád
pintor   malíř
pintura   barva
piso   patro ; podlaží ; poschodí
piso   podlaha ; zem
placa   plát
plan   plán
plancha   tabule ; deska
polvo   prach
polvo   prach ; prášek
popurrí   směs
porche   veranda
portador   nositel ; nosič
portal   portál ; brána
pozo   studna
préstamo   půjčka ; úvěr
programa   program
proscenio   rampa
proveedor   dodavatel
proveedor   dodavatel
puente   můstek
puente   most
puerta   dveře
puntal   podpěra ; opora

R
rampa   rampa
receptáculo   nádoba
recinto   ohrada
recipiente   nádoba
reconstrucción   rekonstrukce ; přestavba
reedificación   přestavba
reja   rošt ; mříž
rejilla   rošt
remache   nýt
repisa   římsa
rotonda   rotunda

S
salón   obývák
sifón   sifon
silicona   silikon
soporte   podpěra
subsuelo   podloží
suelo   zemina ; půda

T
tabla   deska
tabla   prkno ; deska
tablero   panel
tablilla   lišta
taladrador   vrták
taladro   vrtačka
techo   strop
teja   obkládačka ; dlaždice ; kachel
tendencia   tendence ; trend
término   termín ; pojem
terrón   hrouda
tinte   barva ; barvivo
tizón   plíseň
tranca   závora
tubería   potrubí
tubería   trubka ; roura ; potrubí
tubo   trubka ; roura ; potrubí ; hadice
túnel   tunel

U
umbral   práh

V
válvula   záklopka ; klapka ; ventil
verja   brána
vertical   svislý ; vertikální ; kolmý
vidriero   sklenář
vidrio   sklo
viga   nosník ; trám
viga   nosník
viga   krokev
viga   břevno ; trám ; nosník
vigilancia   dozor ; dohled
vigilancia   kontrola ; dohled ; dozor

Y
yeso   sádra
yeso   sádra


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.