Spanish to Czech<br/> Dictionary of Insurance

Spanish to Czech
Dictionary of Insurance

 Spanish to Czech<br/> Dictionary of Insurance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
acuerdo   smlouva ; pakt
acuerdo   smlouva
acuerdo   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
amenaza   hrozba
año   rok
anualidad   renta ; anuita ; důchod
apuesta   sázka
asunto   záležitost

B
balance de situación   rozvaha
beneficio   výtěžek ; zisk

C
casa   firma
catástrofe   katastrofa ; neštěstí ; tragédie ; pohroma
catástrofe   katastrofa ; pohroma
clínica   nemocnice ; ošetřovna
comisión   komise ; výbor
compañía   podnik ; firma
contrato   smlouva ; kontrakt
cuota   poplatek

D
deber   povinnost
deber   povinnost ; závazek

E
efectivo   hotové peníze

F
fecha   datum
frecuencia   kmitočet ; frekvence

G
ganancia   výtěžek ; profit ; zisk

H
hombre   člověk ; jedinec ; osoba
honorarios   příjem
honorarios   poplatek

I
importancia   cena ; hodnota
inmueble   nemovitost
insolvencia   nesolventnost ; insolvence ; platební neschopnost
inversor   investor

L
límite   limit ; hranice ; mez

M
madurez   zralost
mercado   trh

O
obligación   povinnost

P
pago   platba
pago   úhrada
peligro   nebezpečí ; riziko
personaje   postava ; osoba
pertenencia   majetek ; vlastnictví
precio   poplatek

R
recaudación   odvod ; daň ; poplatek
responsabilidad   odpovědnost ; povinnost
responsabilidad   břímě
riesgo   riziko

S
suposición   dohad ; odhad

V
valía   hodnota ; cennost
valor   hodnota ; cena
valoración   hodnocení ; ocenění ; odhad


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.