Czech Encyclopedia of Logistics

Czech Encyclopedia of Logistics

 Czech Encyclopedia of Logistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

H
Internet
WWW
World Wide Web

A
administrace
adresát
aktivace
aktivita
alarm
algoritmus
alternativa
asociace
atmosféra
autentizace
autor
autorizace
autorizování

B
balení
bohatý

C
celek
celkový
celý
cena
chod
chystat se
clo
cyklus

D
data mining
databáze
dekret
demonstrovat
deska
detail
distribuce
distributor
dodavatel
dodávka
doklad
dokonalý
dokončit
dokument
doprava
dopravce
dopravné
dopravní pás
dopravník
dovoz
dovážet
dovézt
dusík
díl
důvod

E
e-mail
elektronická pošta
element
export

F
fungování
funkce
funkční

G
globalizace

H
hlavní
hlavní město
hodina
hodlat
hodnota
hodnotit
hustota
hádat se

I
importovat
internet
internetová stránka
inventarizace
inventura
inventář

J
jednat
jednoduchý
jih
jízdné

K
kabel
kalkulace
kanál
kapacita
kapitál
kartel
kategorizace
klasifikace
klient
kompetence
kompletní
komponenta
koncepce
koncept
konfigurace
konosament
konsorcium
konstrukce
kontejner
kontrakt
kontrola
kontrolovat
kurýr
kus
kvalita
kyslík
kód

L
licence
listina
logistika

M
maloobchodník
medián
metropole
množina
množství
mobil
mobilní telefon
model

N
nabídka
nadvláda
naplánovat
navrhnout
nařídit
nařízení
normalizace
nositel
nosič
nynější
náklad
nákladní list
náklady
nákup

O
obchod
objednávka
objem
obrat
obsah
obsluha
obsluhovat
ocenit
odběratel
odeslání
odhadnout
odhodit
odpad
oferta
ohebnost
ohodnotit
ohrada
ohrazení
omezení
opatření
operace
opominout
oprávnění
optimalizace
organizace
ovládat
ovzduší
ověření
očíslovat

P
paleta
palubní deska
plochý
plot
plán
plánovat
plánování
pochod
podstatný
podíl
pokládat
položit
poplach
posel
postup
potrubí
potvrzení
povel
povolení
pozice
pořizování
pořádek
pořízení
pramen
pravomoc
procedura
proces
prodavač
prodlení
produkce
produkt
produktivita
prodávající
profit
prognóza
propojovat
propočet
prospěch
prostý
protokol
provoz
pružnost
prvek
prvotřídní
prvořadý
práce
průměr
průměrný
přednostní právo
předpověď
představit
představovat
předvést
přemístění
přeprava
přepravka
přeskočit
přetížit
převaha
přichystat
přikázat
přimět
připravit
příjemce
příkaz
příloha
příspěvek
přístupnost
přít se
přítomný
příčina
původ

R
ratifikace
reklama
reportáž
revidovat
rovný
rozdělení
rozkaz
rozkazovat
rychlost
rychlík

S
schválení
schéma
sdružení
segmentace
servis
sever
sečíst
shoda
sjednocení
skladiště
skončit
sloučení
služba
služby
smlouva
smysl
směna
snop
soustava
současnost
současný
splynutí
spoj
spojení
spojit
spojovat
standardizace
stavba
strategie
struktura
střední hodnota
svazek
syndikát
systém
síť

T
transakce
transportér
trust
třídění

U
udělat součet
uhlík
ukončit
ukázat
umístit
umělá inteligence
uspořádání
uvádět
užitek
užitečné zatížení

V
vazba
velkoměsto
vlastnost
vodík
volba
volt
vyhodit
vyjádřit
vynechat
vynikající
vzduch
váha
výběr
východ
výdaje
výhoda
výhradní právo
výměna
výnos
výpočet
výroba
výsadní právo
výtěžek
vývoz
význam
většina

W
webový prohlížeč
webpage

Z
zahodit
zakódovat
zaměstnání
zašifrovat
zboží
zdroj
zdržení
zdůvodnění
zisk
zjevný
zmírnit
změřit čas
známkovat
zpoždění
zpracovat
zpracovávat
zpráva
způsob
ztlumit
ztlumit pád
zákazník
zákon
západ
zásilka
úmluva
úplný
úzké místo
úřad
čas
čin
činit
činnost
část
řidič
řídit
šifrovat
šofér

About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2020, Dicts.info. All rights reserved.