Dicts.info 

Danish vocabulary

Learn English to Danish vocabulary : Abstract
Index > Abstract

ability evne
act handlinger
action aktion
activity aktivitet
addition forøgelse
amount mængde
attack overfald
attempt forsøg
attitude holdning
back bagside
behavior opførsel
bit bid
blow slag
break pause
campaign kampagne
case sag
chance chance
change forandring
choice valg
condition stand
connection forbindelseskomponent
crack revne
cut afbrydelse
damage skade
danger fare
death død
decoration pynt
destruction ruinering
dominance kontrol
drop dråbe
duty pligt
effort anstrengelse
fall fald
feature kendetegn
fight kamp
front front
hit pletskud
hole hul
increase vækst
increase stigning
internet internet
jolt chok
kick spark
kind slags
knot knude
list liste
majority flertal
matter sag
mind forstand
operation i kraft
opposite det modsatte
outburst udbrud
part del
part del
piece stykke
place sted
position beliggenhed
power kraft
practice praksis
project opgave
property egenskab
quality kvalitet
quiet sindsro
responsibility ansvar
rest hvile
return tilbagekomst
rise opstigning
risk fare
seat plads
silence stilhed
situation situation
slice stykke
state tilstand
step skridt
stop standsning
taste smagssans
thing ting
top toppunkt
touch berøring
treatment behandling
tremble gys
trick trick
type slags
use brug
way måde
wear slid
whole hele
will vilje
wish ønske

Learn topic "abstract" with flashcards  |  Test topic "abstract" in vocabulary trainer  |  Learn Danish

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.