Dicts.info 

Danish vocabulary

Learn English to Danish vocabulary : Verb
Index > Verb

accept tage imod
accuse beskylde
achieve
act handle
admit erkende
agree stemme overens
allow tillade
announce meddele
argue diskutere
arrive komme
ask spørge
attack angribe
avoid undgå
be leve
beat overvinde
become blive
benefit gavne
bring give
build bygge
call ringe
carry bære
change forandre
choose vælge
classify klassificere
clean rense
compare sammenligne med
contain indeholde
continue vedblive med
control beherske
cook lave mad
copy kopiere
cough hoste
crush knuse
cry tude
decide beslutte
describe skildre
design formgive
desire gerne ville have
develop fremkalde
die omkomme
discover opdage
discuss diskutere
divide dele
drive køre
embrace omfatte
encourage opmuntre
end slutte
enhance forbedre
enjoy nyde
enter komme ind
establish oprette
estimate vurdere
exceed overgå
exist eksistere
expect afvente
explain forklare
fight kæmpe
fill fylde
find opdage
forgive tilgive
free befri
grow gro
happen ske
hate hade
hide skjule
hold holde
identify identificere
include inkludere
increase stige
injure krænke
introduce introducere
join forbinde
keep holde
kick sparke
kill dræbe
land lande
last holde
lead lede
leave efterlade
let lade
lift hejse
limit begrænse
load oplade
lock låse
look se ud
lose tabe
manage lede
marry gifte sig
match passe til
mean betyde
mean mene
measure måle
mention omtale
miss gå glip af
miss ramme ved siden af
name kalde
own eje
pass on overgive
peel skrælle
plow pløje
poison forgifte
polish pudse
prepare lave
press trykke sig
prevent forhindre
print trykke
process fremkalde
protest protestere
prove bevise
publish udgive
raise opdrage
rate vurdere
reach
receive modtage
record optage
reduce reducere
reflect reflektere
refuse afvise
remove fjerne
render stille tilbage
reply svare
report rapportere
represent symbolisere
request anmode om
respect ære
reveal afsløre
risk tage chancen
rule regere
save spare sammen
save redde
see se
see anse
send sende
serve gøre tjeneste
sew sy
shout skrige
show vise
smell dufte
smell dufte
spend tilbringe
stand holde
stay forblive
steal stjæle
stop standse
study studere
suggest foreslå
supply forsyne
support bakke op
surprise overraske
taste smage
teach undervise
test teste
thank takke
throw kaste
title kalde
trade handle
train uddanne
travel
treat behandle
try forsøge
turn dreje
visit se
walk
warm varme
wash vaske
watch betragte
wear have på
weigh veje
win vinde
wish ønske

Learn topic "verb" with flashcards  |  Test topic "verb" in vocabulary trainer  |  Learn Danish

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.