Dicts.info 

Danish vocabulary

Learn English to Danish vocabulary : Verb-basic
Index > Verb-basic

be være
break bryde
buy købe
close lukke
come komme
cut klippe
dance danse
do anvende
draw tegne
drink drikke
eat spise
fall falde
find finde
fire affyre
fly flyve
follow følge
forget glemme
get
give give
have
hear erfare
help assistere
hope håbe
jump springe
kiss kysse
laugh grine
learn erfare
lie ligge
lie lyve
like bryde sig om
listen lytte
look se
lose miste
love elske
meet støde på
move flytte
need behøve
offer tilbyde
open åbne
pay betale
play lege
pull hive
push skubbe
put anbringe
read læse
remember mindes
run løbe
say sige
sell sælge
sing synge
sit sidde
smile smile
take tage
talk sige
understand forstå
use bruge
wait vente
write skrive

Learn topic "verb-basic" with flashcards  |  Test topic "verb-basic" in vocabulary trainer  |  Learn Danish

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.