Dicts.info 

Estonian vocabulary

Learn English to Estonian vocabulary : Adverb
Index > Adverb

above kohal
again jälle
almost peaaegu
along mööda
already juba
always alati
approximately ligikaudu
as nagu
behind taga
between vahel
by mööda
directly otsejoones
enough küllalt
exactly täpselt
finally viimasena
first kõigepealt
generally üldiselt
here siin
here siia
however ometi
immediately otsekohe
indeed tõesti
later pärast
little vähe
merely ainult
not ei
now nüüd
obviously ilmselt
often tihti
once kunagi
particularly eriti
possibly võib-olla
probably tõenäoliselt
really tõepoolest
really tegelikult
recently hiljuti
slowly aeglaselt
so nii
solely üksi
sometimes mõnikord
soon varsti
surely kindlasti
then seejärel
there seal
therefore seetõttu
today täna
together koos
tomorrow homme
tonight täna õhtul
too ka
usually tavaliselt
very väga
well korras
why miks

Learn topic "adverb" with flashcards  |  Test topic "adverb" in vocabulary trainer  |  Learn Estonian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.