Dicts.info 

Estonian vocabulary

Learn English to Estonian vocabulary : Science
Index > Science

alternative valikuvõimalus
biology bioloogia
cause põhjus
chemistry keemia
comparison võrdlus
consequence tagajärg
control kontrollpunkt
discipline distsipliin
discovery avastus
event sündmus
example näidis
fact tõsiasi
issue teema
kernel tuum
method meetod
model mudel
phase faas
procedure menetlus
production tootmine
program kava
project projekt
range ulatus
research uurimus
science teadus
society ühiskond
system süsteem
technology tehnoloogia
theory teooria
trend kalduvus
trouble ülesanne
user kasutaja

Learn topic "science" with flashcards  |  Test topic "science" in vocabulary trainer  |  Learn Estonian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.