Dicts.info 

Estonian vocabulary

Learn English to Estonian vocabulary : Verb
Index > Verb

accept aktsepteerima
accuse süüdistama
achieve saavutama
act tegutsema
add lisama
admit tunnustama
allow võimaldama
announce kuulutama
argue vaidlema
arrive saabuma
ask küsima
avoid vältima
be elama
bear kandma
become muutuma
bring tooma
build ehitama
call hüüdma
change vahetama
choose valima
classify liigitama
clean puhastama
compare võrdlema
contain sisaldama
cook küpsetama
copy kopeerima
cough köhima
crush pigistama
cry nutma
decide otsustama
describe kirjeldama
develop ilmutama
die surema
discover avastama
discuss arutama
divide jagama
doubt kahtlema
drive juhtima
encourage julgustama
enhance tõstma
enjoy nautima
enter sisenema
establish asutama
estimate hindama
exceed ületama
expect ootama
explain seletama
fight võitlema
fill täituma
find avastama
flush võrdsustama
forgive andestama
free vabastama
grow kasvama
happen ilmnema
hate vihkama
hide varjama
hold hoidma
increase kasvama
injure haavama
introduce esitlema
join ühendama
keep pidama
kill tapma
land maanduma
lead juhtima
leave jätma
lift tõstma
limit piirama
load laadima
look näima
lose kaotama
manage juhtima
marry abielluma
match sobima
mean tähendama
mean kavatsema
measure mõõtma
mention mainima
own omama
peel koorima
plan korraldama
poison mürgitama
prepare valmistama
prevent takistama
print trükkima
process töötlema
prove tõestama
publish kirjastama
raise kasvatama
rate hindama
receive saama
record lindistama
reduce alandama
reflect peegeldama
refuse keelduma
remove kõrvaldama
replace asendama
reply vastama
report teatama
represent esindama
respect austama
reveal paljastama
risk riskeerima
rule valitsema
save säästma
save päästma
see nägema
see pidama
send saatma
serve teenima
sew õmblema
shout hüüdma
show ilmutama
smell lõhnama
smell lõhnama
smoke suitsema
spend veetma
stand seisma
stay jääma
steal varastama
study õppima
suffer kannatama
suggest soovitama
supply varustama
support toetama
surprise üllatama
taste maitsma
teach õpetama
thank tänama
throw viskama
trade kauplema
travel minema
treat kohtlema
try üritama
turn pöörduma
visit külastama
walk käima
warm soojendama
wash pesema
watch vaatlema
weigh kaaluma
win võitma
wish soovima

Learn topic "verb" with flashcards  |  Test topic "verb" in vocabulary trainer  |  Learn Estonian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.