Dicts.info 

Japanese Romaji vocabulary

Learn English to Japanese Romaji vocabulary : Verb
Index > Verb

accept uketoru
accuse tsumisuru
achieve nashitogeru
add yoseru
admit shitatameru
affect sashihibiku
agree doujiru
allow yurusu
announce shiraseru
argue iiau
arrive kuru
ask tazuneru
attack osou
avoid yokeru
be kurasu
bear hakobu
beat taosu
bring motarasu
build tateru
call yobidasu
carry hakobu
catch uketomeru
cause kitasu
change kawaru
choose erabu
classify narabekae
compare tatoeru
contain kukumu
continue tsuzukeru
control seisuru
copy niseru
crush oshitsubusu
cry naku
decide kimeru
describe kaku
design shikumu
desire hotusuru
die shinu
discuss ronjiru
divide waru
doubt utagau
embrace kukumu
encourage hagemasu
end oeru
enhance takameru
enjoy tanoshimu
enter iru
establish moukeru
estimate mitsumoru
exceed koeru
expect motomeru
fight tatakau
fill mitasu
find mitsukeru
finish shiageru
forgive yurusu
free yurusu
grow sodatsu
happen okoru
hate nikumu
hide kakusu
include kukumu
increase fueru
injure kizutsukeru
join tsunagu
keep tsukamu
kick keru
kill korosu
last motsu
lead michibiku
leave makaseru
lift ageru
limit kagiru
look mieru
lose ushinau
manage torihakarau
marry enzuku
match ou
mean kokorozasu
measure hakaru
mention noberu
miss misugosu
name yobu
order iiwatasu
own yousuru
pass on hikiwatasu
polish migaku
prepare totonoeru
press oshitsukeru
prevent fusegu
print suru
process atsukau
prove shiyoukodateru
publish hatukou
raise sodateru
reach tsuku
receive uketoru
record kakishirusu
reduce kirisageru
reflect utsusu
refuse kotowaru
remove torinozoku
render kaesu
reply kotaeru
report todokederu
represent arawasu
request tanomu
respect uyamau
reveal akirakanisuru
risk kakeru
rule osameru
save tameru
save sukuidasu
see miru
see nagameru
send okuru
serve tsutomeru
sew nuu
shout sakebu
show miseru
smell niou
smell niou
spend sugosu
stand tatsu
stay inokoru
steal nusumu
stop yameru
study manabu
suffer taeshinobu
suggest iidasu
supply sonaeru
taste nameru
teach oshieru
test kokoromiru
throw nageru
train shikomu
travel yuku
treat atsukau
try kokoromiru
turn mawasu
visit otozureru
walk aruku
warm atatameru
wash arau
watch nagameru
wear haku
win katsu
wish nozomu

Learn topic "verb" with flashcards  |  Test topic "verb" in vocabulary trainer  |  Learn Japanese Romaji

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.