Dicts.info 

Mongolian vocabulary

Learn English to Mongolian vocabulary : Abstract
Index > Abstract

ability чадвар, авьяас
act ажил, хэрэг
action үйл ажиллагаа, ажил
activity үйл ажиллагаа, идэвх зүтгэл
attempt чармайлт, хичээл зүтгэл
blow цохилт, зар тараах
break өөрчлөлт, нураах
campaign компани, компанит ажил
case хэрэг явдал,хуй гэр, байдал төлөв
chance учрал, тохиолдол
choice шилэлт, сонголт
condition болзол, нөхцөл
crack хавцал, ан цав
cut шарх, хэрчим
damage гэмтэл, бэртэлт
danger аюул, зэтгэр
death үхэл
decoration хээ, чимэглэл
defense сэргийлэл, хамгаалалт
destruction эвдрэл, сүйрэл
fall уналт, бууралт,амь эрсдэх
feature онцгой шинж, онцлог
fight байлдаан тулалдаан, байлдах
front нүүр, урд тал,дайны шугам
increase хөгжил, дэвшил
increase өсөлт, нэмэлт
internet интернэт
jolt сэгсрэх, доргих
kind төрөл, анги
knot зангилаа, холбоо
list нэрс, жагсаалт,хэлтийх
majority давамгай байдал, насанд хүрсэн байх
matter асуудал, хэрэг явдал
mind дурсгал, дурсамж
operation ажил, үйлдэл
opposite эсрэг, тэсрэг
outburst дүрсхийх,тэсрэх, дэлбэрэх
part хэсэг, сэлбэг
piece зүсэм,хэрчим,ширхэг,өөдөс, зохиол
place газар, байр
position газар, байр
power хүч чадал, чадамж
practice бодит хэрэг, ажил хэрэг
project төсөл, төлөвлөгөө
quality чанар, зэрэг
quiet амгалан, тайван байдал
reach сунгах, өгөх
report илтгэл, тайлан
responsibility хариуцлага, үүрэг амлалт
rest амгалан, тайван байдал
return буцах, буцах зам
rise мандалт, гаралт
risk боломж, завшаан
seat газар, байр
silence нам гүм, мартах явдал
situation байрлал, орчин
slice зүсэм,хэрчим,ширхэг,өөдөс, зохиол
step алхам, алхаа
stop буудал зогсоол, эргэлзэх
thing эд, юм
top оргил дээд цэг
touch барих, тэмтрэх
treatment эмчилгээ, засал
use ашиглалт
will сэтгэлийн тэнхээ, зориг
wish ерөөл, хүсэл

Learn topic "abstract" with flashcards  |  Test topic "abstract" in vocabulary trainer  |  Learn Mongolian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2022 Dicts.info.