Dicts.info 

Mongolian vocabulary

Learn English to Mongolian vocabulary : Adverb
Index > Adverb

above дээр, дээр дурьдсан
almost бараг
already аль хэдийнэ, хэдийнэ
always дандаа, ямагт
approximately ойролцоогоор, барагцаалбал
behind хойно, ард
by өнгөрсөн юм, өнгөрсөн цаг
clearly илэрхий, тодорхой
directly шулуун, эгц
early эртний, түрүүчийн
enough хангалттай, хүрэлцээтэй
even тэгш, гөлгөр
exactly яг, чухам
first нэгдүгээр, нэгдэх
here энд, наашаа
however тийм байтал, гэтэл
inside дотор хэсэг, өвөр хэсэг
late орой, хожуу
later дараа, хожим
little бага, бяцхан
merely зөвхөн, ердөө
more илүү, их
never ер үгүй, хэзээ ч үгүй
not үгүй, биш
now одоо, өнөө
obviously илэрхий, илтэд
often олон удаа, дахин дахин
once нэг удаа, удаа
outside гадна тал, өнгөн тал
particularly ялангуяа
possibly эргэлзээтэй зүйл, магадгүй
probably магадгүй, байж болмоор
quickly хурдан, түргэн
really үнэн хэрэгтээ, чухамдаа
recently сүүлчийн үед, саяхан
solely нэг, ганц
sometimes заримдаа, хааяа
soon удахгүй, удалгүй
still нам гүм, хөдөлгөөнгүй
suddenly гэнэт
surely тэгэлгүй яахав, бололгүй яахав
then тэр үед, тэр цагт
there тэнд, энд
today өнөөдөр, өнөө
together хамт, цуг
tonight өнөө орой, өнөө шөнө
too мөн, түүнчлэн
up дээшээ, өөд
usually ердөө, ер нь
well сайн, шимтэй
why яагаад (yaagaad)

Learn topic "adverb" with flashcards  |  Test topic "adverb" in vocabulary trainer  |  Learn Mongolian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2022 Dicts.info.