Dicts.info 

Slovak vocabulary

Learn English to Slovak vocabulary : Adjective-basic


Index > Adjective-basic

another iný
bad zlý
basic základný
beautiful krásny
best najlepší
better lepší
big veľký
clean čistý
cold studený
correct správny
dark tmavý
difficult ťažký
dirty špinavý
fast rýchly
good dobrý
great veľký
great báječný
happy šťastný
healthy zdravý
heavy ťažký
high vysoký
hot horúci
important dôležitý
left ľavý
light ľahký
little malý
long dlhý
near blízky
new nový
nice príjemný
open otvorený
real skutočný
right pravý
sharp jemný
similar podobný
slow pomalý
soft mäkký
strong ostrý
weak slabý
wrong nesprávny

Learn topic "adjective-basic" with flashcards  |  Test topic "adjective-basic" in vocabulary trainer  |  Learn Slovak

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.