Dicts.info 

Slovak vocabulary

Learn English to Slovak vocabulary : Adverb


Index > Adverb

about okolo
above nad
again znova
almost skoro
along po
already
always vždy
approximately približne
as ako
before predtým
behind za
between medzi
beyond za
by po
clearly jasno
directly priamo
down dolu
early skoro
either obidva
enough dostatočný
even práve
exactly presne
finally nakoniec
first najskôr
forward vpred
generally zvyčajne
here tu
here tu
however avšak
immediately ihneď
in v
indeed skutočne
inside dovnútra
late neskoro
later neskôr
least najmenej
little málo
merely len
more viacej
never nikdy
not nie
now aktuálne
obviously zrejme
often často
once raz
outside von
particularly obzvlášť
possibly možno
probably pravdepodobne
quickly rýchlo
really skutočne
really naozaj
recently nedávno
slowly pomaly
so takto
solely iba
sometimes niekedy
soon skoro
still ešte
such taký
suddenly náhle
surely určite
then potom
there tak
therefore preto
today dnes
together spoločne
tomorrow zajtra
tonight dnes večer
too tiež
up hore
usually obyčajne
very skutočne
well dobre
why prečo

Learn topic "adverb" with flashcards  |  Test topic "adverb" in vocabulary trainer  |  Learn Slovak

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.