Dicts.info 

Slovak vocabulary

Learn English to Slovak vocabulary : Science


Index > Science

alternative alternatíva
biology biológia
cause príčina
chemistry chémia
comparison porovnanie
consequence následok
control kontrola
discipline disciplína
discovery objav
event udalosť
evidence dôkaz
example ukážka
fact fakt
issue problém
kernel podstata
method metóda
model model
phase fáza
procedure procedúra
production výroba
program program
project projekt
range okruh
research výskum
research vyšetrovanie
science veda
society spoločnosť
system systém
technology technológia
theory teória
trend sklon
trouble ťažkosť
user užívateľ

Learn topic "science" with flashcards  |  Test topic "science" in vocabulary trainer  |  Learn Slovak

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.