Dicts.info 

Slovak vocabulary

Learn English to Slovak vocabulary : Society


Index > Society

army armáda
base základ
club klub
company spoločnosť
contest súťaž
country krajina
court súd
crime trestný čin
culture kultúra
democracy republika
dominion nadvláda
election voľby
existence existencia
female žena
government vláda
history história
individual jednotlivec
institution inštitúcia
king kráľ
male samec
member člen
nation národ
news správa
noise hluk
order rozkaz
organization organizácia
pass priepustka
passport pas
peace mier
people ľudia
police polícia
policy politika
population obyvateľstvo
public obyvateľstvo
punishment trest
religion viera
religion náboženstvo
state štát
title názov
union spojenie
war vojna
will vôľa
will závet

Learn topic "society" with flashcards  |  Test topic "society" in vocabulary trainer  |  Learn Slovak

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.