Dicts.info 

Slovak vocabulary

Learn English to Slovak vocabulary : Verb-basic


Index > Verb-basic

be byť
begin začať
break zlomiť
buy kúpiť
close zavrieť
come prísť
cut strihať
dance tancovať
do uplatniť
draw maľovať
drink piť
eat jesť
fall byť
feel hmatať
find nájsť
fire vypáliť
fly letieť
follow nasledovať
forget zabudnúť
get dostať
give dať
have mať
hear počuť
help pomáhať
hope dúfať
jump skákať
kiss pobozkať
laugh smiať sa
learn učiť sa
lie ležať
lie klamať
like mať rád
listen vypočuť
look pozrieť
lose stratiť
love milovať
make urobiť
meet stretnúť sa
move pohybovať
need potrebovať
offer ponúknuť
open otvoriť
pay splatiť
play hrať sa
pull vytiahnuť
push strčiť
put položiť
read čítať
remember spomenúť si
run bežať
say povedať
sell predať
sing spievať
sit sedieť
smile usmievať sa
take vziať
talk hovoriť
understand pochopiť
use využiť
wait počkať
write písať

Learn topic "verb-basic" with flashcards  |  Test topic "verb-basic" in vocabulary trainer  |  Learn Slovak

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.