Dicts.info 

Vietnamese vocabulary

Learn English to Vietnamese vocabulary : Abstract
Index > Abstract

ability khả năng
act việc làm
action hành động
activity sự nhanh nhẹn
addition người hoặc vật thêm vào
attack sự tấn công
attempt sự nỗ lực
back đằng sau
behavior cách cư xử
bit miếng
blow cú đánh
break sự gián đoạn
campaign chiến dịch
case vụ kiện
chance cơ hội
change sự thay đổi
choice quyền lựa chọn
condition điều kiện
crack vết nứt
cut cắt
damage sự hư hại
danger sự nguy hiểm
decoration sự trang trí
destruction sự tàn phá
dominance kiểm soát
drop giọt
effort sự nỗ lực
fall sụp đổ
feature đặc điểm
fight trận đánh
front đằng trước
hit cú đánh
hole lỗ thủng
increase sự phát triển
internet internet
kick cú đá
kind hình thức
knot nút
list danh sách
majority đa số
matter chủ đề
mind trí tuệ
operation quá trình hoạt động
opposite điều trái ngược
outburst sự nổ ra
part một phần
piece mẩu
place nơi chốn
position vị trí
power sức mạnh
practice thực hành
project nhiệm vụ
property tính chất
quality chất lượng
quiet sự trầm lặng
report báo cáo
responsibility trách nhiệm
rest sự nghỉ ngơi
return sự trở lại
rise sự đi lên
risk mối nguy hiểm
set bộ
silence sự tĩnh lặng
situation tình hình
state tình trạng
step tiếng bước chân
taste vị giác
top đỉnh cao nhất
touch sự chạm
treatment sự đối xử
trick sự lừa dối
type loại
use việc dùng
wear mòn
whole trọn vẹn
wish nhu cầu

Learn topic "abstract" with flashcards  |  Test topic "abstract" in vocabulary trainer  |  Learn Vietnamese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.