Dicts.info 

Vietnamese vocabulary

Learn English to Vietnamese vocabulary : City
Index > City

airport sân bay nhỏ
bank ngân hàng
bridge cầu
building công trình xây dựng
capital thủ đô
castle lâu đài
church nhà thờ
cinema rạp chiếu bóng
city đô thị
factory nhà máy
flat căn hộ
hospital bệnh viện
hotel khách sạn
library thư viện
park công viên
prison nhà tù
restaurant nhà hàng
road đường giao thông
school trường học
station trạm
street đường phố
structure sự xây dựng
subway xe điện ngầm
supermarket siêu thị
theater nhà hát
town thị trấn
university trường đại học

Learn topic "city" with flashcards  |  Test topic "city" in vocabulary trainer  |  Learn Vietnamese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.