Dicts.info 

Vietnamese vocabulary

Learn English to Vietnamese vocabulary : Furniture
Index > Furniture

bed giường
carpet thảm
chair ghế
cupboard tủ
curtain màn cửa
desk bàn viết
furniture đồ dùng trong nhà
shelf giá
sink bồn rửa bát
table cái bàn

Learn topic "furniture" with flashcards  |  Test topic "furniture" in vocabulary trainer  |  Learn Vietnamese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.