Dicts.info 

Vietnamese vocabulary

Learn English to Vietnamese vocabulary : Geography
Index > Geography

beach bãi biển
direction hướng
Earth Trái Đất
east hướng đông
height độ cao so với mặt nước biển
hill đồi
island hòn đảo
lake hồ
land đất
map bản đồ
Moon mặt trăng
north hướng bắc
plain đồng bằng
river dòng sông
sea biển
south miền nam
star ngôi sao
sun mặt trời
west hướng tây

Learn topic "geography" with flashcards  |  Test topic "geography" in vocabulary trainer  |  Learn Vietnamese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.