Dicts.info 

Vietnamese vocabulary

Learn English to Vietnamese vocabulary : Object
Index > Object

chain dây xích
club dùi cui
feather lông vũ
flag cờ
frame khung
handle quai
postage bưu phí
present món quà
sail cánh buồm
scroll cuộn
seed hạt
stick cái gậy
stone đá
ticket
wheel bánh xe
wire dây kim loại

Learn topic "object" with flashcards  |  Test topic "object" in vocabulary trainer  |  Learn Vietnamese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.