Dicts.info 

Afrikaans vocabulary

Learn English to Afrikaans vocabulary : Adverb
Index > Adverb

about rondom
above bokant
again weer
almost amper
along langs
already klaar
always altyd
approximately ongeveer
before voor
behind agter
between tussen
directly direk
early vroeg
either beide
enough genoeg
even selfs
exactly presies
finally laastens
first eers
generally gewoonlik
here hier
here hier
however hoe dit ook al sy
immediately onmiddellik
indeed ongetwyfeld
inside binne-in
instead in stede van
late laat
least die minste
little min
merely net
more meer
not is nie
now nou
obviously klaarblyklik
often gereeld
once een keer
particularly uitermate
possibly dalk
probably waarskynlik
quickly vinnig
really regtig
really baie
recently onlangs
slowly stadig
solely alleen
sometimes somtyds
soon kortliks
still steeds
such sulke
surely sekerlik
then dan
there daar
today vandag
together saam
tomorrow môre
tonight vanaand
too ook
usually gewoonlik
very baie
well gesonde
why hoekom

Learn topic "adverb" with flashcards  |  Test topic "adverb" in vocabulary trainer  |  Learn Afrikaans

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.