Dicts.info 

Afrikaans vocabulary

Learn English to Afrikaans vocabulary : Science
Index > Science

alternative alternatief
biology biologie
cause oorsaak
chemistry skeikunde
comparison vergelyking
consequence gevolg
control beheer
discipline dissipline
discovery uitvind
event gebeurtenis
evidence getuienis
example voorbeeld
fact feit
issue aangeleentheid
kernel wese
method metode
phase fase
procedure prosedure
production produksie
program program
project projek
range omvang
research navorsing
research ondersoek
science wetenskap
society gemeenskap
system stelsel
technology tegnologie
theory teorieƫ
trend geneigdheid
trouble gesukkel
user gebruiker

Learn topic "science" with flashcards  |  Test topic "science" in vocabulary trainer  |  Learn Afrikaans

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2021 Dicts.info.