Dicts.info 

Afrikaans vocabulary

Learn English to Afrikaans vocabulary : Verb-basic
Index > Verb-basic

be wees
begin begin
break breek
buy koop
close sluit
come kom
cut knip
dance dans
do oefen
draw skets
drink drink
eat eet
fall val
find gevind
fire vuur
fly vlieg
follow volg
forget vergeet
get bekom
give gee
have
hear hoor
help help
hope hoop
jump spring
kiss soen
laugh lag
learn leer
lie geleë
lie lieg
like hou van
listen luister na
look kyk
lose verloor
love lief vir
make doen
meet ontmoeting
move beweeg
need vereis
offer aanbied
open oopmaak
pay betaal
play speel
pull trek
push stoot
put sit
read lees
remember onthou
run hardloop
say raai
sell verkoop
sing sing
sit sit
smile glimlag
swim dryf
take neem
talk praat
understand verstaan
use gebruik

Learn topic "verb-basic" with flashcards  |  Test topic "verb-basic" in vocabulary trainer  |  Learn Afrikaans

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.