Dicts.info 

Dutch vocabulary

Learn English to Dutch vocabulary : Science
Index > Science

alternative alternatief
biology [de] biologie
cause teweegbrengen, reden
chemistry [de] scheikunde, [de] chemie
comparison vergelijking
consequence [het] gevolg
control controle
discipline [de] discipline
discovery [de] ontdekking
discovery 0
event evenement, gebeurtenis
evidence bewijs
example [het] voorbeeld
fact feit
issue [de] kwestie
kernel kern
method [de] methode
model [het] model, [het] type
phase [de] fase
procedure [de] werkwijze, [het] proces
production productie
program programma
project project
range bereik
research onderzoek, speurwerk
research 0
science [de] wetenschap
society [de] gemeenschap
system [het] systeem
technology [de] technologie
theory [de] theorie
trend neiging
trouble kwestie, strubbeling
user [de] gebruiker, [de] gebruikster {f}

Learn topic "science" with flashcards  |  Test topic "science" in vocabulary trainer  |  Learn Dutch

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.