Dicts.info 

Georgian vocabulary

Learn English to Georgian vocabulary : Adjective
Index > Adjective

acid მჟავე
after შემდეგ, მერე
ago წინა ნაწილი
all ყველა, ყველაფერი
any ნებისმიერი, ყოველი
automatic ავტომატური
available მისაწვდომი
bitter მწარე
boring მოსაწყენი, დამღლელი
both ორივე
bright ღია ფერის, ნათელი
broken გატეხილი, დამტვრეული
central ცენტრალური
certain ნებისმიერი, ყოველი
cheap იაფფასიანი
chemical ქიმიური
clear ცხადი
closed დახურული
color ფერადი
common ჩვეულებრივი, ჩვეული
common თანამედროვე
complete სრული, სრულყოფილი
conscious გაცნობიერებული
cruel დაუნდობელი
current თანამედროვე
dangerous სახიფათო
delicate ფაქიზი, მგრძნობიარე
deplorable დაღონებული, ცუდ ხასიათზე მყოფი
different სხვა
different სხვა
different განსხვავებული
down ქვევით
dry მშრალი
each ყოველი
early ადრეული
easy მსუბუქი
economic ეკონომიური
economic ეკონომიური
electric ელექტრონული
equal თანაბარი, ერთგვაროვანი
even ლუწი
even თანაბარი, გათანაბრებული
every ყოველი
excellent არაჩვეულებრივი
fake ყალბი
false არამართებული, არასწორი
far შორეული, შორი
fat მსუქანი
fat ქონიანი, ცხიმიანი
few ცოტა
final საბოლოო
financial საფინანსო
firm მყარი, მაგარი
first პირველი
fixed მოცემული, დაკანონებული
flat ბრტყელი
following მომდევნო, შემდგომი
foreign უცხო
former ყოფილი
fragile სათუთი, ნაზი
free უფასო
frequent ხშირი
fresh ახალი
front წინა, მოწინავე
full სავსე
full მთლიანი, მთელი
further შემდგომ
future მომავალი
general საყოველთაო
good პატიოსანი
industrial ინდუსტრიალური
interesting საინტერესო
international საერთაშორისო
last წარსული
late დაგვიანებული
legal კანონიერი
light დიეტური
liquid წყალ-წყალა, თხელი
local ადგილობრივი
loud ხმამაღალი
low დაბალი
lucky ბედნიერი
main მთავარი
major მთავარი
many ბევრი
metal ლითონი
military სამხედრო
minute მცირე, პატარა
modern თანამედროვე
more მეტი
much ბევრი
narrow ვიწრო
national ეროვნული
natural ბუნებრივი, ნატურალური
necessary აუცილებელი
next მეზობელი
no არავითარი
normal ნორმალური, წესიერი
off ჩართული
on ჩართული
opposite საწინააღმდეგო
original თავდაპირველი, საწყისი
other სხვა
own საკუთარი
parallel პარალელური, თანმზდევი
particular გარკვეული, კონკრეტული
past წარსული, განვლილი
personal საკუთარი, პირადი
physical ფიზიკური
political პოლიტიკური
poor საცოდავი
popular პოპულარული
possible შესაძლო
present ახლანდელი, თანამედროვე
previous წინა
private მორიდებული
probable შესაძლებელი
professional პროფესიონალური
public საზოგადოებრივი
quiet ჩუმი
ready მზა, მომზადებული
recent ცოტა ხნის წინანდელი
regular რეგულარული
responsible საპასუხისმგებლო
rigid მყარი, ხისტი
rough უხეში
round მრგვალი
safe უსაბრთხო
same ერთნაერი, მსგავსი
second მეორე
secret საიდუმლო
separate დამოუკიდებელი, განცალკევებული
serious სერიოზული
set დადგენილი
several რამდენიმე
short მოკლე
silent ჩუმი
silver ვერცხლის
simple მარტივი, ადვილი
single ერთადერთი
small პატარა
smooth მოსწორებული
social საზოგადოებრივი
solid მაგარი, მყარი
sparse თხელი
special განსაკუთრებული
specific სპეციფიური
square კვადრატი
squeamish მგრძნობიარე
standard ნორმალური, სტანდარტული
sticky წებოვანი
straight სწორი, პირდაპირი
strange საოცარი, უჩვეულო
stylish ელეგანტური
sudden მოულოდნელი
sweet ტკბილი
tall მაღალი
thick ბლანტი
thin ვიწრო
tight მჭიდრო
true ნამდვილი
ugly უშნო, მახინჯი
under ქვედა
unusual უჩვეულო
used ნახმარი
useful საჭირო, სასარგებლო
usual ჩვეულებრივი
usual ჩვეულებრივი
various მრავალფეროვანი
warm თბილი
wet სველი
whole ტლიანი, მთელი
wide ფართე

Learn topic "adjective" with flashcards  |  Test topic "adjective" in vocabulary trainer  |  Learn Georgian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.