Dicts.info 

Irish vocabulary

Learn English to Irish vocabulary : Communication
Index > Communication

announcement teachtaireacht an aingil
book leabhar
cry gáir
decision cinneadh
dictionary foclóir
idea smaoineamh
information eolas
interest suim
interview agallamh
language teanga
letter litir
letter litir
lie bréag
magazine iris
mail post
mistake dearmad
name ainm
newspaper nuachtán
opinion barúil
page leathanach
pronunciation fuaimniú
question ceist
reason cúis
sentence abairt
speech teanga
statement ráiteas
subject ábhar
voice guth (m)
word focal

Learn topic "communication" with flashcards  |  Test topic "communication" in vocabulary trainer  |  Learn Irish

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.