Dicts.info 

Irish vocabulary

Learn English to Irish vocabulary : Verb
Index > Verb

accept glac
agree aontú le
announce fógraigh
arrive tar
ask fiosraigh
avoid seachain
believe creid
change bris
clean glan
continue lean
copy cóipeáil
decide beartaigh
desire iarr
die éag
divide roinn
doubt dabht
establish fuair
exist mair
expect fan
explain mínigh
finish críochnaigh
grow fás
hate fuathaigh
identify aithin
injure gortaigh
kill maraigh
land tuirling
let lig
lift ardaigh
lose caill
plow treabh
prevent coisc
publish foilsigh
raise tóg
refuse diúltaigh
reply freagair
rule rialaigh
see feic
send seol
show taispeáin
spend caith
steal goid
stop stad
suggest mol
supply soláthair
teach múin
throw caith
travel téigh
turn cas, cor
walk siúil
wash nigh, nigh
win buaigh

Learn topic "verb" with flashcards  |  Test topic "verb" in vocabulary trainer  |  Learn Irish

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.