Dicts.info 

Latvian vocabulary

Learn English to Latvian vocabulary : Adjective
Index > Adjective

ago pirms
all viss
any jebkurš
automatic automātisks
available dabūjams
bitter rūgts
boring garlaicīgs
broken salauzts
certain noteikts
cheap lēts
chemical ķīmisks
clear skaidrs
closed aizslēgts
common izplatīts
common kopējs
complete pilns
conscious sajūtošs
cruel barbarisks
dangerous bīstams
delicate jutīgs
deplorable bēdīgs
different atšķirīgs
different atšķirīgs
dry sauss
each ikkurš
early agri
easy viegli
economic ekonomisks
electric elektrības
equal līdzīgs
every katrs
excellent lielisks
fake nepatiess
far tāls
fat resns
fat taukains
final galīgs
financial finansiāls
firm ciets
flat lēzens
following nākamais
foreign neatbilstošs
former agrākais
fragile delikāts
free bezmaksas
frequent biežs
fresh svaigs
full pilns
full kopējs
further tālāk
general vispārējs
industrial industriāls
interesting interesants
last beidzamais
late vēlu
liquid šķidrs
local vietējs
loud skaļš
low klusi
lucky laimīgs
main galvenais
major lielākais
many daudz
metal metālisks
military militārs
minute sīks
more vēl
much daudz
narrow šaurs
natural dabisks
necessary nepieciešams
next blakus
no nekāds
normal normāls
opposite pretējs
original jauns
own paša
parallel paralēls
particular sevišķs
past aizritējis
personal personisks
physical fizisks
political politisks
poor nabadzīgs
popular populārs
possible iespējams
present pašreizējs
previous agrāks
private personisks
probable iespējams
professional profesionāls
public publisks
quiet kluss
ready gatavs
recent nesens
regular kārtns
responsible atbildīgs
rigid nekustīgs
rough aptuvens
round apaļš
safe drošs
same tas pats
second otrais
secret slepens
separate atdalīts
serious nopietns
set noteikts
several daži
short īss
silent nedzirdams
simple vienkāršs
single viens vienīgs
small neliels
smooth gluds
solid ciets
sparse rets
special īpašs
specific noteikts
sticky lipīgs
straight pareizs
strange dīvains
stylish elegants
sudden pēkšņs
sweet salds
tall garš
thick biezs
thin plāns
tight ciešs
true patiess
ugly neglīts
under zem
unusual neparasts
usual vienkāršs
various atšķirīgs
warm silts
wet mitrs
whole vesels
wide plats

Learn topic "adjective" with flashcards  |  Test topic "adjective" in vocabulary trainer  |  Learn Latvian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.