Dicts.info 

Latvian vocabulary

Learn English to Latvian vocabulary : Communication
Index > Communication

announcement paziņojums
answer atbilde
approval apstiprinājums
argument arguments
book grāmata
call telefona saruna
character burts
controversy strīds
cry aicinājums
data dati
decision lēmums
dictionary vārdnīca
discussion apspriešana
doubt šaubas
feeling emocijas
humor humors
idea doma
interest interese
interview intervija
language valoda
language valoda
letter burts
letter vēstule
lie meli
look skatiens
magazine žurnāls
mail pasts
memory atmiņa
memory atmiņa
mistake kļūda
name vārds
newspaper laikraksts
number numurs
opinion viedoklis
page lappuse
pronunciation izruna
proposal ierosinājums
protest protests
question jautājums
reaction reakcija
relation attiecības
request lūgums
secret noslēpums
sentence teikums
sign zīme
speech valoda
spelling pareizrakstība
standard kritērijs
statement paziņojums
subject temats
suggestion ierosinājums
voice balss
word vārds
writing rakstīšana

Learn topic "communication" with flashcards  |  Test topic "communication" in vocabulary trainer  |  Learn Latvian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.