Dicts.info 

Latvian vocabulary

Learn English to Latvian vocabulary : Mathematics
Index > Mathematics

addition saskaitīšana
angle leņķis
area laukums
circle aplis
curve līka līnija
degree grāds
degree līmenis
difference atšķirība
distance atstatums
division dalīšana
edge mala
element daļa
function amatpienākums
half puse
limit robeža
line frontes līnija
net tīkls
outside ārpuse
percent procenti
point punkts
purpose nolūks
result rezultāts
rule nolikums
set kopa
side mala
square kvadrāts
square kvadrāts
substitution aizstāšana
surface virsma
total daudzums

Learn topic "mathematics" with flashcards  |  Test topic "mathematics" in vocabulary trainer  |  Learn Latvian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.