Dicts.info 

Latvian vocabulary

Learn English to Latvian vocabulary : Science
Index > Science

alternative alternatīva
biology bioloģija
cause cēlonis
chemistry ķīmija
consequence sekas
control regulēšana
discipline disciplinētība
discovery atklājums
event gadījums
evidence liecība
example paraugs
fact fakts
kernel būtība
method metode
model modelis
phase posms
procedure procedūra
production ražošana
program programma
project projekts
range apjoms
research pētniecība
science zinātne
society sabiedrība
system sistēma
technology tehnoloģija
theory teorija
trend tendence
trouble uzdevums
user lietotājs

Learn topic "science" with flashcards  |  Test topic "science" in vocabulary trainer  |  Learn Latvian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.