Dicts.info 

Latvian vocabulary

Learn English to Latvian vocabulary : Society
Index > Society

army armija
base atbalsta punkts
club klubs
company draudzīgas attiecības
contest sacīkstes
country valsts
court tiesa
crime noziegums
culture kultūra
democracy republika
election vēlēšanas
existence eksistence
government valdība
history pagātne
individual indivīds
institution iestāde
king karalis
member biedrs
nation valsts
news ziņas
noise kņada
organization organizācija
pass caurlaide
passport pase
peace miers
people cilvēki
police policija
policy politika
population iedzīvotāju skaits
punishment sods
religion ticība
religion reliģija
state valsts
title nosaukums
union savienība
will testaments

Learn topic "society" with flashcards  |  Test topic "society" in vocabulary trainer  |  Learn Latvian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.