Dicts.info 

Latvian vocabulary

Learn English to Latvian vocabulary : Verb
Index > Verb

accept piekrist
accuse apsūdzēt
achieve gūt
act darboties
add pievienot
admit atzīt
agree piekrist
announce pasludināt
argue strīdēties
arrive ierasties
ask jautāt
avoid izvairīties
be dzīvot
bear nest
beat iekarot
become kļūt
benefit dot labumu
build celt
call kliegt
carry nest
change mainīties
choose izvēlēties
classify ierindot
clean spodrināt
compare salīdzināt
contain ietvert
continue turpināt
control apvaldīt
copy kopēt
cough klepot
crush saberzt
cry raudāt
decide izlemt
describe aprakstīt
design modelēt
desire gribēt
develop attīstīt
die nomirt
discover atklāt
discuss diskutēt
divide atšķirt
doubt šaubīties
drive vadīt
embrace aptvert
encourage iedrošināt
end beigt
enhance vairot
enjoy baudīt
enter ieiet
establish izveidot
estimate novērtēt
exceed pārsniegt
exist būt
expect gaidīt
explain izskaidrot
fight cīnīties
fill pildīt
find atrast
forgive piedot
free atbrīvot
grow augt
happen notikt
hate ienīst
hide noklusēt
hold izturēt
identify identificēt
include iekļaut
increase palielināt
injure aizvainot
introduce izrādīt
join saistīt
keep glabāt
kick spert
kill iznīcināt
land nolaisties
last pietikt
lead pavadīt
leave atstāt
let ļaut
lift pacelt
limit ierobežot
load pielādēt
lock ieslēgt
look izskatīties
manage vadīt
marry precēt
match sakrist
mean nozīmēt
mean paredzēt
measure mērīt
miss palaist garām
miss netrāpīt mērķī
name dot vārdu
own būt
peel mizot
plan plānot
poison noindēt
polish pulēt
prepare sagatavot
press spiest
prevent aizkavēt
print nospiedums
process apstrādāt
profit gūt peļņu
protest protests
prove pierādīt
publish izdot
raise audzināt
rate vērtēt
reach sasniegt
receive saņemt
record ierakstīt
reduce pazemināt
reflect atspoguļot
refuse atteikties
remove aizvākt
render atbildēt
reply atbildēt
report ziņot
represent pārstāvēt
request lūgt
respect cienīt
reveal atklāt
risk risks
rule pārvaldīt
save krāt
save izglābt
see padomāt
see uzskatīt
send nosūtīt pa pastu
serve dienēt
sew šūt
share dalīties
shout kliedziens
show piedalīties demonstrācijā
smell smaržot
smell saost
spend pavadīt
stand atrasties
stay atlikt
steal nozagt
stop apstāties
study mācīties
suggest ierosināt
supply apgādāt
support atbalstīt
surprise pārsteigums
taste garšot
teach apmācīt
test pārbaudīt
thank pateikties
title dot nosaukumu
trade tirgoties
train dresēt
travel iet
treat ārstēt
try mēģināt
turn pagriezt
visit apciemot
walk iet
warm sildīt
wash mazgāt
watch apskatīt
wear nēsāt
weigh svērt
win laimēt
wish vēlēšanās

Learn topic "verb" with flashcards  |  Test topic "verb" in vocabulary trainer  |  Learn Latvian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.