Dicts.info 

Latvian vocabulary

Learn English to Latvian vocabulary : Verb-basic
Index > Verb-basic

be būt
break lauzt
buy pirkt
close aizvērt
come ierasties
dance dejot
do izmantot
draw zīmēt
drink dzert
eat ēst
fall krist
find atrast
fire šaut
fly lidot
follow sekot
forget aizmirst
get saķert
give dot
have būt
hear dzirdēt
help palīdzība
hope cerēt
jump lēkt
kiss skūpstīt
laugh smieties
learn mācīties
lie atrasties
lie melot
like patikt
listen klausīties
look raudzīties
lose zaudēt
love mīlēt
meet satikties
move kustināt
need just vajadzību
offer piedāvāt
open atklāt
pay maksāt
play izspēlēt
pull vilkt
push grūst
put dēt
read lasīšana
remember atcerēties
run skriet
say teikt
sell pārdot
sing dziedāt
sit sēdēt
smile smaidīt
take ņemt
talk runāt
understand saprast
use izmantot
wait gaidīt
write rakstīt

Learn topic "verb-basic" with flashcards  |  Test topic "verb-basic" in vocabulary trainer  |  Learn Latvian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.