Dicts.info 

Lithuanian vocabulary

Learn English to Lithuanian vocabulary : Abstract
Index > Abstract

act veiksmas
action veiksmas
activity veikla
addition priedas
attack ataka
attempt bandymas
attitude požiūris
back užpakalis
behavior elgesys
bit gabaliukas
blow smūgis
break pertrauka
campaign kampanija
case atvejis
chance proga
change kaita
condition būklė
connection jungtis
crack įdauža
damage žala
danger pavojus
death mirtis
decoration ornamentas
destruction griuvėsiai
dominance galia
drop lašas
duty pareiga
effort pastanga
fall krituliai
feature bruožas
fight kova
hit smūgis
hole skylė
internet internetas
jolt smūgis
kick spyris
kind rūšis
knot mazgas
list sąrašas
majority dauguma
matter daiktas
mind protas
operation darbas
opposite priešingybė
outburst protrūkis
part dalis
part dalis
piece dalis
place vieta
position vieta
power galia
practice praktika
property savybė
quality kokybė
report ataskaita
responsibility atsakomybė
rest poilsis
rise kilimas
risk pavojus
seat aikštė
set rinkinys
silence ramybė
situation padėtis
state būklė
step žingsnis
taste skonis
thing daiktas
top viršūnė
treatment elgesys
trick gudrybė
type rūšis
way būdas
whole visuma
will valia
wish noras

Learn topic "abstract" with flashcards  |  Test topic "abstract" in vocabulary trainer  |  Learn Lithuanian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.