Dicts.info 

Lithuanian vocabulary

Learn English to Lithuanian vocabulary : Adjective
Index > Adjective

ago prieš
automatic automatinis
bitter kartus
boring nuobodus
certain tikras
cheap pigus
chemical cheminis
clear aiškus
common įprastas
common bendras
complete pilnas
cruel žiaurus
dangerous pavojingas
delicate gležnas
deplorable liūdnas
different skirtingas
different skirtingas
down žemyn
dry sausas
each kiekvienas
early ankstyvas
easy lengvas
economic ekonominis
economic ekonomiškas
electric elektrinis
equal lygus
even lyginis
even lygus
every kiekvienas
excellent puikus
far toli
fat riebus
fat didžiulis
few nedaug
final galutinis
financial finansinis
firm tvirtas
flat plokščias
following kitas
foreign užsieninis
fragile trapus
frequent dažnas
fresh šviežias
full sotus
full bendras
further toliau
general bendras
industrial pramoninis
interesting įdomus
international tarptautinis
last paskutinis
legal legalus
liquid skystas
local vietinis
loud garsus
low žemas
lucky laimingas
main pagrindinis
major pagrindinis
many daugelis
metal metalinis
military karinis
minute smulkus
more dar
much daug
narrow siauras
natural natūralus
necessary būtinas
next gretimas
no numeris
normal normalus
opposite kitas
original pirminis
other kitas
own savas
parallel lygiagretus
particular ypatingas
past ankstesnis
personal asmeninis
physical fizinis
political politinis
poor vargšas
possible galimas
present dabartinis
previous ankstesnis
private privatus
probable galimas
professional profesinis
public viešas
quiet ramus
ready gatavas
regular lygus
responsible atsakingas
rigid kietas
rough grubus
round apvalus
safe saugus
second antras
separate atskiras
serious rimtas
several keli
short trumpas
silent tylus
simple paprastas
single vienintelis
small mažas
smooth švelnus
solid kietas
sparse retas
special atskiras
specific specifinis
square kvadratinis
standard standartinis
sticky lipnus
straight tiesus
strange keistas
stylish stilingas
sudden staigus
sweet saldumynai
tall aukštas
thick tankus
thin plonas
tight siauras
ugly bjaurus
under po
unusual nepaprastas
usual eilinis
various skirtingas
warm šiltas
wet šlapias
whole visas
wide platus

Learn topic "adjective" with flashcards  |  Test topic "adjective" in vocabulary trainer  |  Learn Lithuanian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.