Dicts.info 

Lithuanian vocabulary

Learn English to Lithuanian vocabulary : Business
Index > Business

account sąskaita
advantage privalumas
advertisement skelbimas
agreement sutartis
attention dėmesys
authority įgaliojimas
banknote banknotas
bargain sandėris
brand markė
capital kapitalas
cheque čekis
committee komitetas
company bendrovė
competition rungtynės
complaint skundas
contract kontraktas
copy kopija
cost išlaidos
council taryba
course paskaita
customer užsakovas
demand poreikis
department skyrius
difficulty sunkumas
director direktorius
economy ūkis
environment aplinka
experience patirtis
firm firma
form anketa
group grupė
help pagalba
holiday atostogos
income pajamos
industry pramonė
insurance draudimas
interest palūkanos
invoice sąskaita
job darbas
law įstatymas
leave atostogos
loss netektis
management vadyba
mark žymeklis
market rinka
material medžiaga
mean vidurkis
meeting susitikimas
money pinigai
occupation darbas
office kabinetas
officer pareigūnas
operation operacija
owner savininkas
package paketas
payment įmoka
plan planas
price kaina
problem problema
product produktas
profit pelnas
property nuosavybė
rate dydis
rest likutis
reward atlyginimas
right teisė
sale aukcionas
section skyrius
service tarnyba, paslauga
share akcija
shop parduotuvė
skill gebėjimas
staff personalas
structure struktūra
success sėkmė
support atrama
table lentelė
tax mokestis
team būrys
trade prekyba
value vertė
work darbas
worker darbininkas

Learn topic "business" with flashcards  |  Test topic "business" in vocabulary trainer  |  Learn Lithuanian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.