Dicts.info 

Lithuanian vocabulary

Learn English to Lithuanian vocabulary : City




Index > City

airport aerouostas
bank bankas
bridge tiltas
building pastatas
capital sostinė
castle pilis
church bažnyčia
cinema kinoteatras
city miestas
factory fabrikas
flat butas
hospital ligoninė
hotel viešbutis
library biblioteka
park parkas
prison kalėjimas
restaurant restoranas
road kelias
school mokykla
station būstinė
street gatvė
structure statyba
subway metro
supermarket didelė universalinė parduotuvė
theater teatras
town miestas
university universitetas
village kaimas

Learn topic "city" with flashcards  |  Test topic "city" in vocabulary trainer  |  Learn Lithuanian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.