Dicts.info 

Lithuanian vocabulary

Learn English to Lithuanian vocabulary : Communication
Index > Communication

announcement pranešimas
answer atsakymas
argument argumentas
book knyga
call skambutis
character rašmuo
controversy ginčas
cry šauksmas
data duomenys
decision sprendimas
dictionary žodynas
discussion diskusija
doubt abejonė
experience įvykis
feeling jautrumas
humor humoras
idea nuomonė
information informacija
interest pomėgis
interview interviu
language kalba
language kalba
letter raidė
letter laiškas
lie melas
look žvilgsnis
magazine žurnalas
mail paštas
memory atmintis
mistake klaida
name vardas
newspaper laikraštis
note pastaba
number skaičius
opinion nuomonė
page puslapis
proposal siūlymas
protest protestas
question klausimas
reaction reakcija
request prašymas
secret paslaptis
sentence sakinys
sign ženklas
speech kalba
spelling rašyba
standard kriterijus
statement pareiškimas
subject tema
suggestion teiginys
voice balsas
word žodis
writing raštas

Learn topic "communication" with flashcards  |  Test topic "communication" in vocabulary trainer  |  Learn Lithuanian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.