Dicts.info 

Lithuanian vocabulary

Learn English to Lithuanian vocabulary : Science
Index > Science

alternative alternatyva
biology biologija
cause priežastis
chemistry chemija
consequence pasekmė
control kontrolė
discipline disciplina
discovery atradimas
event įvykis
evidence įrodymas
example pavyzdys
fact faktas
issue problema
kernel esmė
method metodas
model modelis
phase etapas
procedure procedūra
production gamyba
program programa
project planas
range apimtis
research moksliniai tyrimai
science mokslas
society visuomenė
system sistema
technology technologija
theory teorija
trend polinkis
trouble uždavinys
user vartotojas

Learn topic "science" with flashcards  |  Test topic "science" in vocabulary trainer  |  Learn Lithuanian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.