Dicts.info 

Lithuanian vocabulary

Learn English to Lithuanian vocabulary : Society
Index > Society

army armija
base bazė
club klubas
company draugija
contest varžybos
country šalis
court teismas
crime nusikaltimas
culture kultūra
democracy respublika
election rinkimai
existence gyvenimas
government vyriausybė
history istorija
individual individas
institution institucija
king karalius
member narys
nation šalis
news naujiena (f)
noise triukšmas
organization organizacija
pass leidimas
passport pasas
peace taika
people žmonės
police policija
policy politika
population populiacija
punishment bausmė
religion tikėjimas
religion religija
state valstybė
title pavadinimas
union sąjunga
will testamentas

Learn topic "society" with flashcards  |  Test topic "society" in vocabulary trainer  |  Learn Lithuanian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.