Dicts.info 

Lithuanian vocabulary

Learn English to Lithuanian vocabulary : Verb
Index > Verb

accept tikėti
achieve pasiekti
act veikti
allow leisti
argue ginčytis
ask klausti
avoid vengti
be gyventi
bear nešti
beat nugalėti
become tapti
believe tikėti
build statyti
carry gabenti
change iškeisti
choose žymėti
classify laikyti
clean valyti
contain talpinti
continue trukti
control valdyti
copy kopijuoti
cough kosėti
cry verkti
describe vaizduoti
desire norėti
develop ryškinti
die mirti
divide dalinti
doubt abejoti
drive vairuoti
encourage padrąsinti
end baigti
enjoy džiaugtis
exceed viršyti
exist egzistuoti
expect laukti
fight kovoti
forgive dovanoti
grow augti
hate neapkęsti
hide slėpti
hold laikyti
identify identifikuoti
increase augti
injure sužeisti
introduce rodyti
keep laikyti
last laikyti
lead vesti
let leisti
lift sklaidytis
limit lokalizuoti
marry vesti
match tikti
mean reikšti
mean ketinti
measure rodyti
miss prašauti
own turėti
plow arti
polish blizginti
print spausdinti
protest protestuoti
publish skelbti
raise auginti
rate vertinti
reach pasiekti
receive gauti
reduce sumažinti
reflect atspindėti
render grąžinti
reply atidaryti
represent atstovauti
request prašyti
respect gerbti
risk rizikuoti
rule valdyti
save taupyti
save gelbėti
see matyti
see laikyti
send siųsti
serve tarnauti
sew dygsniuoti
shout rėkti
show demonstruoti
smell kvepėti
stand stovėti
stay likti
steal vogti
stop stabdyti
study mokytis
support remti
teach mokyti
test egzaminuoti
thank dėkoti
throw mesti
trade prekiauti
train mokyti
travel eiti
treat gydyti
try bandyti
turn sukti
walk eiti
wash plauti
watch stebėti
wear nešioti
weigh sverti
win laimėti
wish norėti

Learn topic "verb" with flashcards  |  Test topic "verb" in vocabulary trainer  |  Learn Lithuanian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.