Dicts.info 

Malay vocabulary

Learn English to Malay vocabulary : Adjective-basic
Index > Adjective-basic

another yang lain
bad tidak cekap
basic asas
beautiful lawa
best baik
better lebih baik
big besar
clean bersih
cold sejuk
correct betul
dark gelap
difficult sukar
fast laju
good baik
great hebat
great amat menggembirakan
happy gembira
healthy sihat
heavy berat
hot panas
important penting
left kiri
light ringan
near dekat
new baharu
nice baik
real benar-benar
right kanan
sharp tajam
slow perlahan
soft lembut
strong terang
weak lemah
wrong tidak betul

Learn topic "adjective-basic" with flashcards  |  Test topic "adjective-basic" in vocabulary trainer  |  Learn Malay

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.